Na nivou EU smanjena industrijska proizvodnja

Sezonski prilagođena industrijska proizvodnja u junu 2019. godine, u odnosu na prethodni mjesec, smanjila se na nivou Evropske unije za 1,5 posto, a u evropodručju za 1,6 posto, današnji su podaci Evrostata, statističkog ureda Europske unije.

U poređenju s istim periodom 2018. godine, industrijska proizvodnja je smanjena za 1,9 posto u EU i za 2,6 posto u evropodručju.

Prema podacima Evrostata, najveći pad industrijske proizvodnje na mjesečnom nivou, od 8,8 posto, zabilježen je u Irskoj, a potom u Danskoj za 7,6 posto.

U istom periodu, najviši rast industrijske proizvodnje na mjesečnom nivou od 1,8 posto je zabilježen u Litvi i Malti, te Latviji 1,5 posto.

Najveći pad proizvodnje u odnosu na prethodni mjesec ostvaren je u kategoriji kapitalnih dobara i to za 3,5 posto u EU, te za 4,0 posto u evropodručju, kao i netrajnih proizvoda široke potrošnje, čija proizvodnja je opala 2,2 posto u EU a 2,8 posto u europodručju.

Najveće smanjenje industrijske proizvodnje u junu 2019. godine, u odnosu na isti period 2018. godine, zabilježeno je u Njemačkoj 6,2 posto, te u Hrvatskoj i u Portugalu od po 5,6 posto, dok je najveće povećanje zabilježeno u Estoniji i to za 7,4 posto, te Latviji 4,4 posto i Danskoj 4,2 posto.

Najveći pad industrijske proizvodnje na godišnjem nivou ostvaren je u proizvodnji kapitalnih dobara i to za 3,7 posto u EU i za 4,4 posto u evropodručju.

(Fena)