Uprava Društva: Bez obećane finansijske pomoći, Aluminij nije u mogućnosti sam pokrenuti proizvodnju

S obzirom na trenutnu situaciju i interes javnosti, Uprava Društva Aluminija d.d Mostar obratila se javnosti, objašnjavajući hronologiju događaja, prije gašenja proizvodnje, te trenutne pripreme i planove za dalji rad.

Duže vrijeme, prije samog gašenja, Uprava Društva je upoznavala javnost i Vladu FBiH sa situacijom u Društvu i zamolila Vladu za pomoć u prevazilaženju problema koji su se, prije svega, odnosili na nekonkurentnu cijenu električne energije koju je Aluminij d.d. plaćao. U cilju rješavanja problema, Uprava Društva je dala konkretne prijedloge za nabavku i formiranje cijene struje putem diferencije potrošača po snazi (iznad 1 TW cijena, znatno niža, se formira prema Evropskoj burzi), te skretala pažnju na neutemeljeno uključivanje cijene CO2 certifikata prema Aluminiju kao korisniku van EU, čime su troškovi električne energije porasli za 8-10 €/MWh, Nažalost, nijedna inicijativa ili prijedlog nisu bili prihvaćeni, navodi se u saopštenju.

Gašenjem pogona u Aluminiju d.d. Mostar, 10. jula, stekli su se svi uslovi za proglašenje stečaja, zbog čega je Uprava kompanije trebala postupiti po zaključku Nadzornog odbora za otvaranje navedenog postupka upućivanjem zahtjeva nadležnom sudu.

Međutim, nedugo nakon gašenja proizvodnje, stoji u saopštenju, osnovano je Krizno vijeće, koga su činili predstavnici sindikata radnika, Nadzornog Odbora, Uprave Društva, politički predstavnici HNS-a i Vlade Federacije BiH. Na prvim sastancima zauzet je jasan stav da se neće pokrenuti stečaj, nego da će se pokušati iznaći rješenje i ispitati sve mogućnosti ponovnoga pokretanja proizvodnje uz obavezu zbrinjavanja radnika. Na tim sastancima je obećana podrška za pronalazak finansijskih sredstava za ponovno pokretanje proizvodnje, te pitanja isplate otpremnina i uvezivanje staža,  a dio ovog procesa u fazi je rješavanja. 

Nakon toga je Nadzorni Odbor, na sjednici 19. jula, konstatovao da je potrebno preduzeti sve potrebne korake s ciljem saniranja nastale štete i nastavka poslovanja Društva Aluminij d.d. Mostar, sukladno trenutnom stanju i mogućnostima, kao i Odluci Vlade F BiH, kojom je produžena finansijska konsolidacija Društva Aluminij d.d. Mostar do 10. decembra ove godine.

Uprava Društva je nakon toga krenula u realizaciju zadataka, koje je dobila putem sastanaka Kriznog vijeća.

Izradila je Plan restrukturiranja kompanije i Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta. Navedenim planom restrukturiranja, kronologija početka rada tvornice sastoji se od tri faze: Livnica, Anode, Elektroliza. U okviru prve faze ,predviđeno je zapošljavanje 350 radnika, od čega 74 posto u proizvodnji.

„Sukladno ovoj dinamici, predstavljeni su i okvirni iznosi finansijskih sredstava  potrebni za pokretanje procesa proizvodnje, a kojima Društvo nažalost, ne raspolaže. Treba posebno naglasiti da je 1. septembra bio okvirno i postavljen termin početka rada Livnice, ukoliko se potrebna novčana sredstva osiguraju do 1. avgusta. Do danas, Društvo nije dobilo novčanu podršku, te se proces pokretanja proizvodnje nije realizovao. Za sada, nažalost, nema nagovještaja koje bi potvrdile da će Društvo Aluminij uskoro raspolagati novčanim sredstvima, kako bi se ostvarilo ono što se očekuje – pokretanje svih pogona Aluminija“, kaže se u saopštenju.

S obzirom da se iz sredstava Aluminija novac ne može osigurati u potpunosti, Uprava Društva očekuje i novčanu pomoć za otpremnine radnicima, koji bi planom restrukturiranja u početnoj fazi bili tehnološki višak.

Društvo će, ističe se, putem određenih internih resursa, pokušati osigurati dio novca, ali ne može osigurati sav novac koji je potreban da bi se proveo Plan zbrinjavanja u predviđenom roku.

Uprava Društva je u kontaktu s jednim potencijalnim investitorom. Trenutno se dostavlja potrebna dokumentacija za obradu podataka, a povratne informacija i odluke potencijalnog investitora se očekuju u predstojećem periodu.

„Uprava Društva u potpunosti sarađuje s institucijama vlasti. Ova kompanija bila je i ostaće ponos Mostara i Hercegovine, stoga pozivamo sve da se priključe naporima za ponovno pokretanje proizvodnje, za što sigurno postoji i nada i smisao“, stoji na kraju saopštenja Uprave Aluminija d.d. Mostar.

(NovaSloboda.ba)