Iz stare štampe: Časopis „Neretva”

Turska vlast je od 1875. – 1878. godine formirala poseban Hercegovački vilajet, kao zasebnu administrativnu jedinicu. Ovaj period je zanimljiv, jer se tada počeo izdavati prvi službeni list, što je iniciralo osnivanje manje štamparije, koja je bila smještena u bivšem Saraju Ali paše Rizvanbegovića, na lokalitetu Suhodoline u Mostaru.

Prve službene novine u ovoj štampariji su kreirali Ali-efendija Bahrić, Marko Šešelj i Ivan Šimunović. Glavni urednik je bio Mehmed Hulusi, koji je, inače, bio voditelj Vilajetske kancelarije.

Časopis „Neretva” štampan je na arapskom i „maternjem” jeziku, što je uključivalo latinicu i ćirilicu. List nije bio dugovječan, jer je odštampan u malom tiražu, odnosno iz štamparije je za kratak period izašlo samo 38 brojeva, a ukidanjem Hercegovačkog vilajeta, 1877. godine, gasi se dalji rad na štampanju lista.

Fotografija: naslovnica prvog broja časopisa Neretva.

Priredili Tibor Vrančić / Smail Špago