Počeo upis studenata na Fakultetu međunarodnih odnosa i diplomatije Sveučilišta Hercegovina

Fakultet međunarodnih odnosa i diplomatije Sveučilišta Hercegovina krenuo je s drugim upisnim rokom za studente u akademsku 2019/2020. godinu.

Upisi su otvoreni za sva tri ciklusa studija:

Međunarodni odnosi i diplomatija – preddiplomski studij 180 ECTS

Međunarodni odnosi i diplomatija – diplomski studij 120 ECTS

Međunarodni odnosi i diplomatija – doktorski studij 180 ECTS

Pravo s međunarodnim odnosima – preddiplomski studij 180 ECTS

Pravo s međunarodnim odnosima – diplomski studij 120 ECTS

Pravo s međunarodnim odnosima, smjer međunarodna sigurnost – diplomski studij 120 ECTS.

Pravo upisa preddiplomskog studija imaju svi kandidati, koji imaju završenu srednju školu u četvorogodišnjem trajanju.

Pravo upisa diplomskog studija imaju svi kandidati/bachelori društvenih i humanističkih nauka sa stečenih 180 ECTS bodova.

Pravo upisa doktorskog studija imaju svi diplomirani studenti društvenih i humanističkih naukapo starom sistemu obrazovanja, magistri društvenih i humanističkih nauka, koji su završili po starom sustavu obrazovanja i magistri društvenih i humanističkih naukai sa stečenih 300 ECTS bodova.

Vizija Fakulteta međunarodnih odnosa i diplomatije u Mostaru je postati prepoznatljiv, traženi studij u kome se promovišu visoke etičke vrijednosti, odgovornost prema čovjeku, zajednici i prirodi. Posebno stavljajući naglasak na razumijevanje i poštivanje različitosti etniciteta koji naseljavaju prostore Hercegovine vijekovima, njegujući toleranciju i kulturu dijaloga. FMOD je otvoren za sve polaznike koji prihvataju nastavni program, kodeks ponašanja i etiku.

Za sve informacije kontaktirajte brojeve telefona i mobitela:

036/327-808,

063 311-624,

063 222-203.

Zainteresovani kandidati mogu kontaktirati putem e-pošte: fmod@hercegovina.edu.ba ili da posjete mrežne stranice: http://upisi.hercegovina.edu.ba/ , ili ugovore termin sastanka na adresi: Sveučilište Hercegovina, Fakultet međunarodnih odnosa i diplomacije, Bleiburških žrtava 100, 88 000 Mostar.

(NovaSloboda.ba)