UO PIC-a podržava politički dijalog za formiranje vlasti na svim nivoima

Upravni odbor Vijeća za provođenje mira (Peace Implementation Council – PIC) podržava politički dijalog koji bi doveo do formiranja vlasti na svim nivoima i omogućio bezuslovni napredak ka reformama koje su u skladu sa postojećim političkim ciljevima i obavezama. U tom kontekstu, Upravni odbor PIC-a poziva političke lidere da ne poduzimaju korake koji bi ugrozili, oslabili ili onemogućili puno funkcionisanje državnih institucija.

U tom pravcu, Upravni odbor PIC-a još jednom potvrđuje svoj stav da entiteti i institucije moraju poštovati postojeće zakone i pravno obavezujuće aranžmane. Reforme, kao što je reforma odbrane, uspostavljanje jedinstvenog Visokog sudskog i tužilačkog vijeća na državnom nivou i uspostavljane indirektnih poreza na državnom nivou, provedene su uz punu podršku entitetskih i državnog parlamenta. Ustav BiH, postojeći zakoni i integritet državnih institucija moraju se u potpunosti poštovati.

Upravni odbor PIC-a želi da BiH postigne napredak i da dostigne svoj puni potencijal na reformskom putu – u tijesnoj saradnji i uz podršku međunarodne zajednice.

Ruska Federacija se ne slaže sa ovom izjavom, stoji na kraju Izjave ambasadora Upravnog odbora PIC-a.

(NovaSloboda.ba)