U otkup zemljišta za autocestu Mostar jug – Kvanj do sad uloženo 1,4 miliona KM

Prije pet mjeseci počela je eksproprijacija zemljišta za dionicu autoceste Mostar jug – Kvanj koja prolazi kroz katastarske općine Hodbina, Malo Polje, Kosor, Ortiješ, Gnojnice Donje i Blagaj u ukupnoj dužini od 9 kilometara. Sve navedene katastarske opštine administrativno pripadaju području Grada Mostara, čija imovinsko-pravna služba provodi postupak eksproprijacije u skladu sa Zakonom o eksproprijaciji FBiH, saopšteno je danas iz Autocesta FBiH.

Izvršen je terenski obilazak svih parcela na dionici, o čemu je Služba za nekretnine Grada Mostara sačinila zapisnike o uviđaju na terenu u oko 200 predmeta. Više od 90 posto vlasnika i njihovih punomoćnika na terenu se na zapisnik izjasnilo da se ne protivi postupku eksproprijacije.

Do sad je doneseno ukupno 50 rješenja o eksproprijaciji i ni na jedno od njih nije uložena žalba, iako se ista odnose na parcele u privatnom vlasništvu. Većina preostalih rješenja je u proceduri i očekuje se njihovo brzo donošenje.

Nakon njihove pravomosnažnosti i dostave nalaza imenovanih stalnih sudskih vještaka s procjenama, zakazane su ukupno 33 rasprave za sporazumno određivanje naknade za eksproprisane nekretnine i zaključeno je ukupno 33 sporazuma o naknadi, te je za većinu njih već isplaćen novac. Ti sporazumi se odnose na nekretnine u katastarskim opštinama Ortiješ, Kosor i Malo Polje. Niti jedan predmet za sad nije proslijeđen na sudski izvanparnični postupak sporazumnog određivanja naknade zbog nezadovoljstva visinom iste.

Što se tiče preostalih 17 predmeta, u kojima su donesena rješenja, iščekuju se termini rasprava o sporazumnom određivanju cijena koje određuje Grad Mostar, kao voditelj postupka.

Do sada je JP Autoceste FBiH, po osnovu izuzimanja zemljišta za potrebe izgradnje autoceste Mostar jug – Kvanj, isplatilo preko 1,4 miliona KM na osnovu rješenja koji su donijele opštinske komisije zadužene za provođenje postupka eksproprijacije i na osnovu nalaza stalnih sudskih vještaka koji su imenovani od strane Grada Mostar, anvodi se u izvještaju.

Za sada je ukupno otkupljeno 28.309 m2 zemljišta u privatnom vlasništvu.

U katastarskoj opštini Ortiješ, prvoj u kojoj je započet postupak eksproprijacije na dionici Mostar jug – Kvanj, za sada je otkupljeno oko 30 posto ukupne površine zemljišta i okončano više od 35 posto predmeta potpune eksproprijacije bez ijedne žalbe na rješenja ili prigovora na naknadu za eksproprisano zemljište.

Postupak eksproprijacije za autocestu Mostar jug – Kvanj je započeo na osnovu zakonski usvojenih dokumenata i to Prostornog plana područja posebnih obilježja od značaja za Federaciju BiH Autocesta na Koridoru Vc i Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju dionice Mostar jug – Tunel Kvanj na trasi Koridora Vc.

U skladu s istima i Elaboratom eksproprijacije na poddionici Mostar Jug – Kvanj, podnesen je prijedlog za eksproprijaciju nakon svih prethodnih radnji predviđenih Zakonom o eksproprijaciji FBiH.

Izgradnjom dionice Mostar jug – Buna, koja je podijeljena na dvije poddionice Mostar Jug – Kvanj i Kvanj – Buna (tunel Kvanj), povezaće se Mostar sa evropskom mrežom autocesta i činiti funkcionalnu neprekinutu autocestu od granice Bijača pa sve do ulaska u Mostar, što je od neprocjenjivog značaja za bh. građane, kompanije i preduzetnike, stoji na karju saopštenja.

(NovaSloboda.ba)