Vlada HNK-a: Usvojen izvještaj o izvršenju budžeta

Vlada HNK-a, na jučearšnjoj sjednici, usvojila je Izvještaj o izvršenju budžeta HNK-a za period od 1.1. do 30.6.2019. godine, te Izvještaj o izvršenju Tekuće rezerve za period od 1.1. do 30.6. 2019. godine.

Istaknuto je kako se proračunski prihodi ostvaruju sukladno planiranoj dinamici te da se sve obveze iz budžeta uredno i na vrijeme izvršavaju.

Vlada je usvojila Odluku o dodjeli koncesija za obavljanje elektroprivredne djelatnosti proizvodnje, prijenosa i distribuiranja električne energije za elektroenergetske objekte fotonaponske elektrane: ”Bregava”, ”Antonio Commerce 1”, ”Anarea 1”, ”LOWRE” i ”Oil-AC 1” na lokalitetu Pješivac, općina Stolac.

Takođe, Vlada je usvojila Informaciju o radu notara u HNK-u, Izvještaj o radu za 2018. godinu i Finansijski izvještaj za period od 1.1. do 30.6.2019. godine ustanove ”Dom za socijalno i zdravstveno zbrinjavanje osoba s invaliditetom i drugih osoba”.

Usvojena je i Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava za Skupštinu HNK-a u iznosu 1.150.000 KM, koja će biti utrošena za rekonstruiranje zgrade i nabavku opreme s ciljem poboljšanja uslova rada Skupštine.

Vlada je razmotrila Informaciju o provođenju odredbi zaključenih kolektivnih ugovora sa sindikatima zdravstva, obrazovanja, državnih službenika i namještenika i ministarstva unutrašnjih poslova.

Kada je u pitanju Kolektivni ugovor  koji se odnosi na doktore medicine i stomatologije,  Vlada još jednom poziva i ostale učesnike zdravstvenog sistema: Zavod zdravstvenog osiguranja, zdravstvene ustanove odnosno osnivače domova zdravlja da sukladno postignutom dogovoru svako izvršava svoj dio preuzetih obveza.

Govoreći o problematici u vezi s kolektivnim ugovorima koji se odnose na prosvjetu, državne službenike, namještenike i MUP zaključeno je, takođe, kako Vlada u cijelosti ispunjava sve obaveze preuzete potpisivanjem kolektivnih ugovora.

Istaknuto je kako  Vlada, uz dosljedno poštivanje odredbi kolektivnih ugovora u obrazovanju, nizom drugih konkretnih mjera: rekonstruisanjem i utopljavanjem školskih objekata, izgradnjom igrališta i školskih sportskih dvorana, rješavanjem radno-pravnog statusa djelatnika, te očuvanjem svih radnih mjesta u prosvjeti na najbolji način pokazuje kako je obrazovanje u vrhu prioriteta njenog rada.

Opredijeljena za kontinuirani dijalog sa svim socijalnim partnerima, Vlada je zadužila resorna ministarstva da dijalog nastave i tako rješavaju sva eventualno otvorena pitanja.

(NovaSloboda.ba)