Proširena podrška humanitarnom deminiranju sa dodatnih 550.000 eura

Njemačka nastavlja svoj dugogodišnji angažman u Bosni i Hercegovini u oblasti humanitarnog deminiranja sa ulaganjem dodatnih 550.000 eura. Njemačka vlada putem direktne dodjele sredstva stavlja na raspolaganje organizaciji „Mines Advisory Group“ (MAG).

Organizacija „Mines Advisory Group“ (MAG) ovom podrškom nastavlja aktivnosti deminiranja u opštini Ljubljenica, gdje je već prošle godine počela sa čišćenjem lokacije. MAG će, povrh toga, očistiti sumnjive lokacije i u regiji Tuzle.

Sa sredstvima koja su stavljena na raspolaganje, organizacija MAG može očistiti oko pet kvadratnih kilometara sumnjivih lokacija. Nakon toga, ta područja se uglavnom koriste za poljoprivredu, šumarstvo i stavljaju na raspolaganje za povratak stanovništva.

Od 1997. godine, vlada Savezne Republike Njemačke je osigurala oko 36 miliona eura za humanitarno deminiranje i na taj način u neposrednoj blizini stanovništva obezbijedila prostor bez mina.

A.Š.

(NovaSloboda.ba)