UG “Nešto više” organizuje trening energetske efikasnosti: Uštedite i zaštitite Planetu!

Otvoreni trening iz energetske efikasnosti u organizaciji Udruženja građana ”Nešto Više”, održaće se 26. septembra, s početkom u 13 sati, u prostorijama Udruženja (Trg Sabora bosanskog 36) u Sarajevu. Riječ je o treningu otvorenog tipa, koji će obrađivati teme smanjenja troškova za električnu energiju u svakodnevnoj upotrebi za poslovna, javna i privatna lica. Posebna pažnja će se usmjeriti na uticaj smanjenja troškova električne energije na životnu sredinu. B će to prilika čuti pozitivna iskustva iz prakse i dobiti važne uvide u različite sisteme energetske efikasnosti.       

Pored šire javnosti, pozivaju se predstavnici organizacija civilnog društva da pošalju svoje predstavnike na otvoreni trening, kako bi mogli naučiti kako bolje i efikasnije upravljati električnom energijom radi smanjenja troškova u svakodnevnoj upotrebi. 

”Smatram da je tema energetske efikasnosti naročito važna posebno sada u vremenu kada je okruženje u kojem živimo sve zagađenije kao posljedica  neadekvadnog korištenja energetskih resursa. Pored toga bespotrebno plaćamo visoke troškove za korištenja energije.  Zbog toga pozivamo zainteresovane da im iz ličnog iskustva predočimo metode koje su dostupne kako bi smanjili troškove ali i da smanjimo zagađenje”, poručio je Aleksandar Bundalo, izvršni direktor UG ”Nešto Više”.   

Trening iz energetske efikasnosti vodit će Adem Lisičić, projekt menadžer u Udruženju, koji je osmislio i  implementirao više različitih sistema energetske efikasnosti na farmi u Mostaru, koja je u posjedu Udruženja ”Nešto Više”.          

Udruženje građana “Nešto Više” je nevladina organizacija osnovana 1997. godine od strane grupe mladih ljudi iskusnih u radu sa organizacijama iz sektora civilnog društva u Bosni i Hercegovini (BiH). Udruženje radi na nivou čitave Bosne i Hercegovine. Projekti udruženja ”Nešto Više”, do sada su realizovani u više od 70 gradova u Bosni i Hercegovini.       

Finansijsku podršku za trening iz energetske efikasnosti pružio je Care International kroz projekat „Unapređenje socijalnih usluga kroz jačanje NVO u BiH“, kojeg finansira Češka razvojna agencija i CARE Češka. Pored UG ”Nešto više”, kroz projekat „Unapređenje socijalnih usluga kroz jačanje NVO u BiH“ podržane su organizacije: Amica Educa Tuzla, UG „Budućnost“ Modriča, UG „Otaharin“ Bijeljina, Sarajevski otvoreni centar, Udruženje oboljelih od cerebralne paralize i distrofije Goražde i UG „Duga“ Sarajevo. Cilj projekta je jačanje kapaciteta 7 nevladinih organizacija kako bi se poboljšao pristup socijalnim pravima, zaštiti i njezi ranjivih kategorija u BiH (osobe sa invaliditetom, žene žrtve nasilja, Romi, LBGT populacija..).  

(NovaSloboda.ba)