Podnošenje zahtjeva za elektronsku zdravstvenu knjižicu i putem web stranice ZZO HNK-a

Kako bi osiguranicima bio olakšan pristup elektronskoj zdravstvenoj knjižici, Zavod zdravstvenog osiguranja HNK-a osigurao je i elektronsko podnošenje zahtjeva za njeno izdavanje.

Putem web stranice Zavoda (www.zzo.ba) i registracijom na portal eOsiguranik, osiguranici Zavoda zdravstvenog osiguranja HNK-a mogu podnijeti zahtjev za izdavanje elektronske zdravstvene knjižice za sebe i članove porodice koje osiguravaju.

Detaljno upustvo o načinu podnošenja elektronskog zahtjeva za izdavanje elektronsičke zdravstvene knjižice osiguranici mogu pronaći na web stranici Zavoda (www.zzo.ba) na sljedećem linku: https://www.zzo.ba/hr/dokumenti/e-iskaznica/naputakuputstvo-o-elektronskom-podnosenju-zahtjeva-za-izdavanje-elektronicke-zdravstvene-iskaznicelegitimacije

Takođe, kako bi osiguranicima bio olakšan pristup podacima o zdravstvenom osiguranju, kao i zahtjevima za izdavanje elektronske zdravstvene knjižice, Zavod je osigurao i aplikaciju za mobilne uređaje koju osiguranici mogu preuzeti sa web stranice Zavoda (www.zzo.ba).

Ulaskom na web stranicu Zavoda (www.zzo.ba), nakon nekoliko trenutaka, na zaslonu ekrana uređaja s kogga osiguranik pristupa stranici pojaviće se poruka koja osiguranike informiše o mogućnosti preuzimanja ZZO mobilne aplikacije na mobilni ili bilo koji drugi uređaj s koga je osiguranik pristupio web stranici Zavoda. Klikom na poruku/potvrdu pokrenuće se instalacija aplikacije.

(NovaSloboda.ba)