Komšićev ured: Neprofesionalno izvještavanje na doprinosi suočavanju s genocidom

Ured člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda, Željka Komšića ovim putem želi informisati javnost o netačnim i selektivnim navodima Hrvatske informativne agencije (HINA) i Novinske agencije Republike Srpske (SRNA), a u vezi sa sopštenjem iz Ureda člana Predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda, a pod naslovom: “Predavajući Predsjedništva BiH Željko Komšić sastao se u New Yorku s Adamom Diengom, specijalnim savjetnikom generalnog sekretara UN-a za prevenciju genocida”, navodi se u današnjem saopštenju iz kabineta predsjedavajučćeg Predsjedništva BiH Željka Komšića.

Informirušući o pomenutom sastanku, Hrvatska informativna agencija (HINA), navodi se u saopštenju, dezinformisala je javnost, plasirajući naslov sljedećeg sadržaja: “Komšić pred dužnosnikom UN-a izjavio da Hrvatska niječe genocid počinjen u NDH”.

Uvidom u saopštenje iz Ureda člana Predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda, jasno se može vidjeti da je HINA dezinformisala javnost.

U priopćenju eskplicitno stoji sljedeće:  

“Predsjedavajući Komšić je istakao apsurdnu činjenicu, a to je da se sa začuđujućom upornošću i dan danas u entitetu RS institucionalno negira genocid počinjen nad Bošnjacima u Srebrenici i Podrinju, ali i da se, prije svega, u susjednoj Hrvatskoj, kroz javno i političko djelovanje pojedinaca negira zločin genocida nad Srbima, Romima, Jevrejima u Drugom svjetskom ratu u sklopu kvislinške tvorevine NDH”.

Potpuno je netačan i neprofesionalan naslov HINA-e, u kome se iznosi tvrdnja da je predsjedavajući Predsjedništva BiH Željko Komšić, izjavio da Hrvatska negira genocid počinjen u NDH. 

U saopštenju stoji da se: “u susjednoj Hrvatskoj, kroz javno i političko djelovanje pojedinaca negira zločin genocida nad Srbima, Romima, Jevrejima u Drugom svjetskom ratu u sklopu kvislinške tvorevine NDH”.

Profesionalnom i odgovornom novinaru i uredniku ne treba posebno objašnjavati da javno i političko djelovanje pojedinaca ne reprezentuje stav i odnos države Hrvatske prema navedenom pitanju, kako to HINA sugeriše, pa prema tome, iznad pomenute ocjene predsjednika Komšića ne može se dovoditi u vezu sa stavom države Republike Hrvatske prema genocidu nad Srbima, Romima i Jevrejima za vrijeme NDH, jer je u saopštenju eksplicitno naglašeno da “pojedinci (koji nisu država) negiraju zločin genocida nad Srbima, Romima, Jevrejima u Drugom svjetskom ratu u sklopu kvislinške tvorevine NDH”.

Stoga, naslov HINE jeste neprofesionalan i senzacionalistički.

Novinska agencija Republike Srpske (SRNA), takođe, informišući o istom saopštenju, u svojoj vijesti pod naslovom: “Komšić: Neprihvatljivo negiranje genocida”, potpuno je, a iz profesionalno neobjašnjivih razloga izostavila sljedeći dio saopštenja:  “ali i da se, prije svega, u susjednoj Hrvatskoj, kroz javno i političko djelovanje pojedinaca negira zločin genocida nad Srbima, Romima, Jevrejima u Drugom svjetskom ratu u sklopu kvislinške tvorevine NDH”, kraj citata.

SRNA u svojoj vijesti selektivno informiše javnost, putem isticanja sljedećeg:

U saopštenju iz Predsjedništva BiH se navodi da je Komšić tokom susreta u New Yorku rekao da se u Republici Srpskoj “institucionalno negira genocid počinjen nad Bošnjacima u Srebrenici i Podrinju”, kraj citatata.

Ured člana Predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda smatra da je SRNA selektivno prenijela saopštenje iz profesionalno neobjašnjivih, ali politički objašnjivih razloga. Iz istih onih neprofesionalnih razloga, kako je to učinila i HINA.

Za razliku od nekih drugih Ureda, Ured člana Predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda nema u praksi demantovati izjave predsjednika Komšića. To ne činimo ni putem ovog saopštenja. Želimo jedino istaći da neprofesionalno, senzacionalističko i politički objeno novinarstvo ne doprinosi suočavanju sa genocidom i posljedicama genocida.

U tome smislu, Ured člana Predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda poziva Hrvatsku informativnu agenciju i Novinsku agenciju Republike Srpske da uzmu učešće u UN-ovom projektu prevencije genocida, te obnove svoj profesionalni kredibilitet, jer uloga medija je veoma značajna u tome procesu, ističe se na kraju saopštenja iz kabineta predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Željka Komšića.

(NovaSloboda.ba)