Prijeteće vrste: Simpatične životinje postaju opasne

Na EU listi invazivnih vrsta navodi se 66 biljnih i životinjskih vrsta, uključujući i mramorne rakove, (Procambarus fallax f. Virginalis). Svi do sada poznati mramorni rakovi su ženke. Ono što se u prvom momentu čini preprekom u reprodukciji, upravo je suprotno. Mramorni rakovi ne trebaju partnera za razmnožavanje, oni se sami kloniraju, a broj im se udvostručava u roku od nekoliko sedmica. To ima drastične efekte: druge vrste se zbog njih raseljavaju.

Kao što joj i samo ime sugeriše, Nilska guska (Alopochen aegyptiaca ) potiče iz područja oko rijeke Nil, u Egiptu. Ali, ona se već godinama udomaćila i u Njemačkoj, u srcu  Evrope. Njihova prilagodljivost i brzo razmnožavanje dovodi do brzog širenja. Česta je čak i u urbanim sredinama.

Rakuni (Procyon lotor) izgledaju simpatično, ali u šumama Evrope lagano postaju problematični. Porijeklom su iz Sjeverne Amerike, a sada se veoma brzo množe i u Evropi. Lovci, šumari i zaštitnici prirode vide ih kao veliki prijetnju eko sistemu.

Slična pojava je i sa riječnim rakovima (Orconectes limosus), koji su u Evropu stigli, takođe, iz Sjeverne Amerike. Za razliku od mramornih rakova, kod ove vrste postoje i mužjaci. Veći su od domaćih vrsta i stoga imaju prednost u veoma oštroj konkurenciji. Osim toga, takozvani signalni rakovi (Pacifastacus leniusculus) imuni su na kancerogenu kugu, koju su sa sobom donijeli u Evropu.

Sjevernoamerička žaba, (Rana catesbeiana) pod nazivom žaba-bik, veća je od domaćih vrsta u Evropi i jede sve na šta naiđe. Za hranu su joj konkurencija svi vodozemci, ako sami već nisu hrana za žabu-bika.

Od žabe-bika do dabra. Na slici je nutrij (Myocastor coypus), koji se ne pokazuje sa svoje čokoladne strane. Između 2006. i 2016. godine, njihov broj se u Njemačkoj udvostručio. Nanose štetu stanovnicima uz riječne obale, ali imaju i jedan pozitivan ekekat…

…one progone, takođe, useljene bizamske štakore, (Ondatra zibethicus), na slici. Oni su odgovorni za uništavanje plovnih puteva, a ova populacija može biti obuzdana samo uz velike napore.

Amurski čabačok (Pseudorasbora parva) naziva se i bezribica, porijeklom je iz Azije, ali se veoma brzo proširio po Evropi, i takođe je uvršten na ovaj spisak. Visok postotak reprodukcije i dobra prilagodljivost njegov su recept za uspjeh.

U Evropu je kunopas (Nyctereutes procyonoides) doveden, kako bi se koristilo njegovo krzno. Od tada, pa sve do danas, njihov broj se stalno povećava. Ptice koje legu jaja, najugroženije od ove vrste. Zbog toga je u većem dijelu Njemaačke, kao i Austriji, dozvoljen lov na ove životinje.

Kineska kraba (Eriocheir sinensis) pravi je umjetnik za preživljajanje u evropskim rijekama. Na jelovniku su joj jegulje, peršun i druge ribe, kao i sive čaplje. Kancerozna kuga nanijela je samo manje štete ovoj populaciji. Ribolovci ga, takođe, ne vole, jer svojim škarama oštećuje mreže, i silk, a čak skida i mamce za udica.

Sve do sada ovdje predstavljene životinje već su se u Evropi etablirale onakvim kakve jesu. Sveti Ibis, (Threskiornis aethiopicus), koji dolazi iz Afrike, do sada je u Evropi primjećivan samo sporadično. Ipak, zbog onog što se zna o njemu, potrebno je odmah preduzimati potrebne mjere zaštite, dok se još nije razmnožio. „Siroti“ sveti Ibis.

(web)

Smail Špago

(NovaSloboda.ba)