Program prevenisanja i ranog otkrivanja bubrežnih bolesti u HNK-u

Dr. sc. Goran Opsenica, ministar zdravstva, rada i socijalne pomoći HNK-a održao je radni sastanak s acc. prof. dr. Halimom Resić, predsjednicom Udruženja doktora za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju bubrega u Bosni i Hercegovini i prof. dr. sc. Monikom Tomić, šeficom Klinike za unutrašnje bolesti s centrom za dijalizu, u vezi s uspostavljanjem programa prevenisanja i ranog otkrivanja bubrežne bolesti.

Istaknuto je kako je osnipvni cilj programa unaprjeđenje sistema zdravstvene zaštite s naglaskom na primarni nivo zdravstvene zaštite, radi prevenisanja nastanka bolesti, ranog otkrivanja i liječenja bubrežnih bolesnika prema preporučenim standardima Evropske unije, čime će se značajno uticati na smanjenje smrtnosti i invalidnosti oboljelih.

Acc. prof. dr. Resić izrazila je zadovoljstvo što se u HNK-u želi pokrenuti inicijativa za prevenisanje hronične bubrežne bolesti, koja predstavlja i svjetski zdravstveni problem. Ukratko, predstavila je program prevenisanja i ranog otkrivanja bubrežnih bolesti u F BiH, te istakla kako je, u uslovima kada još nije zaživio Zakon o transplantaciji organa i tkiva u svrhu liječenja, potreba za ovakvim programima od posebnog značenja.

Prof. dr. sc. Tomić istakla je zadovoljstvo činjenicom da je inicijativa koju su uputili prema Ministarstvu prepoznata kao značajan projekat, za koji se nada da će zaživjeti u kantonu.

„Rano otkrivena bubrežna bolest uputiće na potrebu energičnog eliminisanja svih rizičnih faktora, čime se sprječavaju smrt, invaliditet, oštećenja  i smanjivanje kvaliteta života, a posebno smanjenje  potreba pacijenata za dijalizom“, kazala je dr. Tomić, zahvalivši Vladi HNK-a, koja je već iskazala spremnost za  nabavku deset aparata kantonalnim centrima za dijalizu.

Ministar Opsenica je kazao kako je već pri implementiranju kantonalnog programa ranog otkrivanja raka dojke, čije se pilotiranje trenutno provodi u SKB Mostar i Domu zdravlja Konjic, uspostavljena centralna platforma za podršku mammo skriningu koja u proširenju podržava i ostale preventivne medicinske programe. Trenutno je u HNK, u sklopu Integrisanog zdravstvenog informacionog sistema (IZIS), uspostavljen centralni laboratorijski informacioni sistem, što je preduslov za podršku i uspostavljanje automatizovanog akntonalnog registra bolesnika s različitim stadijima hronične bubrežne bolesti – eGFR. Time će biti omogućeno automatizovanje i distribuiranje podataka iz centralnog registra prema porodičnoj medicini i tercijarnom nivou nefrološke djelatnosti, gdje će biti obavljena analiza i strukturisano upravljanje evaluiranja funkcije bubrega. Hercegovačko-neretvanski kanton bio bi prvi u Federaciji koji bi provodila ovaj program, te se očekuje od Vlade da ga podupre i prihvati.

Acc. prof. dr. Resić je kazala kako se nada da će i ostali kantoni prepoznati značaj preventivnih programa, te da će ovaj program biti proširen i na cijelu Federaciju BiH.

(NovaSloboda.ba)