Šerif Špago izabran za predsjednika Glavnog odbora SDA

Glavni odbor Stranke demokratske (SDA) akcije konstituisan je u novom sazivu. Proces konstituisanja je, nakon nedavno održanog  sedmog kongresa stranke, okončan na današnjoj sjednici tog odbora, kada su izabrani rukovodstvo i još 14 članova.

Za predsjednika Glavnog odbora je imenovan Šerif Špago, a za njegovih četvoro zamjenika Jasmina Biščević-Tokić, Mirela Mateša-Bukva, Željko Panić i Alija Tabaković.

Generalni sekretar SDA je Halid Genjac.

Izabrano je i 17 članova Predsjedništva SDA, i to s dvije liste kandidata. S prve liste s 22 imena, tajnim glasanjem je izabrano devet, dok su preostalih osam članova Predsjedništva izabrani s liste za koju je glasano aklamacijom, a sačinjena je na prijedlog predsjednika SDA.

Novoizabranih 17 članova Predsjedništva SDA su: Aljoša Čampara, Senad Bratić, Osman Ćatić, Amela Čolo, Sedad Dedić, Emir Hadžihafizbegović, Elvir Hadžioemrović, Sanjin Kodrić, Čedormir Lukić, Dževad Mahmutović, Nermin Mandra, Admir Mulaosmanović, Fadil Novalić, Ramiz Salkić, Ivica Šarić, Denijal Tulumović i Haris Zahiragić.

Na press konferenciji, održanoj nakon konstituirajućeg zasjedanja Glavnog odbora, novoizabrani predsjednik tog tijela Šerif Špago je konstatovao da je završen izbor centralnih organa stranke nakon nedavnog sedmog kongresa, kao i da izbori za niže nivoe stranke – kantonalne, regionalne, opštinske i  mjesne organizacije, treba da budu završeni do 15. januara iduće godine.

Danas su, takođe, usvojeni Poslovnik o radu Glavnog odbora SDA i plan aktivnosti za provođenje izbora na nižim nivoima, zaključio je Špago.

(Fena)