Osmanović u Beogradu na četvrtoj konferenciji Kine i 17 zemalja centralne i istočne Evrope o saradnji u oblasti inovacija

Ministar civilnih poslova Bosne i Hercegovine Adil Osmanović učestvuje u Beogradu u radu četvrte konferencije Kine i 17 zemalja centralne i istočne Evrope o saradnji u oblasti inovacija.

Ministar Osmanović podsjetio je da je prije godinu dana u Sarajevu održana konferencija na kojoj je iskazana opredjeljenost pružanju podrške za dalji razvoj saradnje u oblasti inovacija, istraživanja, tehnološke saradnje, prenosa znanja, tehničke i naučne saradnje, razmjene informacija i ljudskih resursa.

“Za Bosnu i Hercegovinu evropske integracije znače pristupanje velikom i zahtjevnom tržištu s razvijenim i jasnim institucionalnim sistemom i pravilima. Stoga, Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, koje u okviru svojih nadležnosti ima oblasti nauke i obrazovanja kontinuirano nastoji djelovati u pravcu unaprjeđenja obrazovanja, kao osnove konkurentnosti društva i ekonomije, kao i inovativnosti i istraživanja koji će poticati ekonomski rast”, rekao je povodom održavanja konferencije ministar Osmanović i izrazio uvjerenje da je konferncija prava prilika za prihvatanje izazova koji su pred nas postavljeni i zajednički rad na ostvarenju zacrtanih ciljeva.

Na konferenciji u Beogradu usvojena je Beogradska deklaracija o saradnji u oblasti inovacija između Kine i zemalja centralne i istočne Evrope, kojom je potvrđena posvećenost  stvaranju novih razvojnih prilika i razvoju zajedničke vizije inovativnog prosperiteta, uz poštovanje sopstvenih nacionalnih inovacijskih ekosistema.

Dvodnevna ministarska konferencija o inovacijama okupila je najrelevantnije predstavnike inovacionih ekosistema iz NR Kine i 17 zemalja centralne i istočne Evrope. potvrdio je i veliki broj ministara i državnih zvaničnika iz zemalja centralne i istočne Evrope.

Konferenciji u Beogradu prisustvuje ministar nauke i tehnologije Narodne Republike Kine Vang Džigang i veliki broj ministara i državnih zvaničnika iz zemalja centralne i istočne Evrope. Paralelno sa ministarskom, održva se i privredna konferencija, na kojoj učestvuje više od 300 kompanija, univerziteta, institucija i investicionih fondova iz Kine i zemalja centralne i istočne Evrope. Biće predstavljena najsavremenija dostignuća u oblasti inovacija, digitalizacije, vještačke inteligencije, robotike, pametnih gradova, poljoprivrede, finansija i drugih oblasti. Učesnici konferencije po prvi put moći će da se uvjere u kapacitete 5G tehnologije.

V. B.

(NovaSloboda.ba)