Predstavljeno unapređenje informacionog sistema za upravljanju ljudskim potencijalima u Federaciji BiH

Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, u saradnji s implementatorom projekta Infodom d.o.o. Sarajevo organizovala je danas Informativnu konferenciju na temu „Unapređenje informacionog sistema u Agenciji za državnu službu Federacije BiH“ u okviru projekta „Unapređenje informacionog sistema u Agenciji za državnu službu Federacije BiH, Agenciji za državnu upravu Republike Srpske i Pododjeljenju za ljudske resurse Brčko distrikta BiH.Cilj Projekta je podrška reformi javne uprave u BiH u segmentu izgradnje profesionalne, efikasne, transparentne i djelotvorne državne uprave.

„Unapređenje informacionog sistema pomoći će optimizaciji i reorganizaciji javne uprave u Federaciji BiH na način da ćemo konačno na jednom mjestu, kroz jedan sistem, znati koliko službenika radi na javnim poslovima, koji su opisi njihovih poslova, da li nam je potrebno još stručnjaka iz neke oblasti ili da li imamo potrebu za preraspodjelom službenika unutar Federacije BiH. Evropske integracije zahtijevaju da napravimo upravu, kako u Federaciji BiH tako i u cijeloj BiH, koja će zadovoljiti potrebe građana i privrednih subjekata, odnosno upravu koja će za manje novca pružiti efikasnije i kvalitetnije usluge“, izjavio je državni koordinator za reformu javne uprave doc.dr. Dragan Ćuzulan.

Refik Begić, direktor Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, istakao je da je

razvoj Informacionog sistema jedan od strateških prioriteta za dalji razvoj službeničkog sistema.

„Uložit ćemo posebne napore za punu implementaciju ovog sistema u organima uprave u Federaciji BiH.  U tu svrhu neophodna je stalna komunikacija i koordinacija sa svim organima, te puna podrška Vlade Federacije BiH i kantonalnih vlada, za što predstoji i izmjena propisa koji bliže uređuju ovu oblast“.

U okviru Projekta izradiće se više softverskih modula za upravljanje ljudskim potencijalima s osnovnim komponentama sistema: Registar ljudskih resursa, zapošljavanje, osposobljavanje i usavršavanje i tako dalje. Direktni korisnici projekta su Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, Agencija za državnu upravu Republike Srpske i Pododjeljenje za ljudske resurse Brčko distirkta BiH. Trenutno, svaka agencija koristi različite sisteme. Posebno je izražen problem u Agenciji za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine i Pododjeljenju za ljudske resurse Brčko distrikta BiH, koji koriste zastarjele sisteme, dok Agencija za državnu službu Republike Srpske posjeduje funkcionalan sistem kome je potrebna nadogradnja s novim modulima.

Osim ovih institucija, korisnici pomenutog projekta u Federaciji BiH su i organi Federacije BiH (uprave, zavodi, ministarstva) i institucije na svim nivoima vlasti (općinski, gradski, kantonalni, federalni). Korisnici projekta u Republici Srpskoj su republički organi uprave Republike Srpske, a u Brčko distrktu BiH ostale institucije Brčko distrikta BiH s pravom korištenja aplikacije. Projekt je finansiran sredstvima Fonda za reformu javne uprave. Implementator za FBiH je Infodom d.o.o. Sarajevo.

S. M.

(NovaSloboda.ba)