Husein ef. Kavazović ponovo izabran za reisu-l-ulemu IZ u BiH

Aktuelni reisu-l-ulema Islamske zajednice u BiH Husein ef. Kavazović danas je ponovo izabran na tu funkciju.

To je odlučeno tajnim glasanjem Izbornog tijela IZ u BiH, koje je završeno u Gazi Husrev-begovoj biblioteci u Sarajevu. Kavazović je dobio 291 glas, a njegov protivkandidat Muamer ef. Zukorlić 82 glasa.

Husein ef. Kavazović je rođen 3. jula 1964. godine u Jelovče Selu, opština Gradačac.

Osnovno obrazovanje je stekao u rodnom mjestu, a Gazi Husrev-begovu medresu u Sarajevu završio je 1983. godine.

Na Šerijatskom fakultetu Univerziteta Al-Azhar u Kairu studirao je od 1985. do 1990. godine.

Magistarski rad odbranio je na Fakultetu islamskih nauka (FIN) u Sarajevu iz područja šerijatskog prava, a na istom fakultetu je 2017. godine odbranio doktorski rad pod naslovom “Kodifikacija šerijatskog građanskog prava na temeljima hanefijske pravne škole u Egiptu: Primjer Muršid al-ayrana i Majallah al-Ahkam al-adliyyah – komparativna studija“.

Stručne i druge radove je objavljivao u listovima i časopisima, koje izdaje Islamska zajednica u BiH, a učestvovao je i u radu redakcija i uredničkih savjeta nekih od njih.

Radio je kao imam, hatib i mualim u džematima u Srebreniku i Gradačcu.

Obavljao je funkciju muftije tuzlanskog u periodu od 1993. do 2012. godine.

U članstvo Sabora Islamske zajednice u Republici BiH izabran je prije same agresije na našu zemlju.

Biran je za člana Rijaseta IZ u svim mandatima. Član je Vijeća za fetve IZ u BiH.

Dao je veliki doprinos u obnovi i radu Tuzlanskog muftijstva i Behram-begove medrese, na uvođenju vjeronauke u osnovne i srednje škole, te u obnavljanju lista “Hikmet”.

U više mandata je obavljao dužnost predsjednika Školskog odbora Behram-begove medrese u Tuzli.

Svojim autoritetom je doprinio podizanju zgrade biblioteke Behram-beg u Tuzli.

Jedan je od pokretača Centra za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama u Smolućoj kod Lukavca, prve ustanove za rehabilitaciju ovisnika u okviru Islamske zajednice u BiH.

Zajedno sa saradnicima, radio je na pokretanju i razvoju Agencije za certifikaciju halal-kvaliteta IZ u BiH.

Aktivno je učestvovao u obnovi i izgradnji više od sedamdeset džamija na područjima Podrinja i Posavine.

Istovremeno, snažno se angažovao i na zbrinjavanju prognanog i izbjeglog stanovništva iz Istočne Bosne tokom agresije, a potom i u obnavljanju infrastrukture IZ u BiH i povratku muslimana u sela i gradove iz kojih su protjerani.

Član je i predsjednik Savjetodavne radne grupe za definisanje sadržaja u izradi projektne dokumentacije za kompleks Memorijalnog centra Potočari-Srebrenica.

U saradnji s muslimanskim dobrotvornim društvom “Merhamet”, inicirao je akciju prikupljanja kurbanskog mesa za rad Narodne kuhinje “Imaret“ u Tuzli.

Pružio je snažnu podršku radu Udruženja muslimanki Sumejja i izdavanju njenog časopisa, kao i radu drugih udruženja iz Tuzle i Bosanskog Podrinja.

Pokretač je Tuzlanskog ljetnog instituta, koji se realizuje u saradnji Cornell univerziteta (SAD) i Behram-begove medrese.

Inicijator je i seminara za nastavnike i profesore engleskog jezika, koji se realizuje u saradnji s Ambasadom SAD-a u Sarajevu, Ministarstvom obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona (TK), Behram-begovom medresom i Pedagoškim zavodom TK.

Učestvovao je u radu međunarodnih islamskih konferencija i naučnih skupova u Istanbulu, Meki, Kairu, Rabatu, Teheranu, Kuvajtu i Džakarti, kao i na naučnim skupovima u BiH.

Govori arapski i služi se engleskim jezikom.

(Fena)