Skupština HNK-a danas o Zakonu o zaštiti porodice sa djecom

Na sjednici Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona, koja će biti održana danas u Mostaru, raspravljaće se o Prijedlogu zakona o izmjeni Zakona o zaštiti porodice sa djecom (skraćeni postupak), te o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskih službenicima HNK (skraćeni postupak).

Na dnevnom redu sjednice naći će se i Prijedlog zakona o dopuni Zakona o izvršenju Budžeta HNK za 2019. godinu (skraćeni postupak), Prijedlog odluke o izboru predsjedavajućeg, zamjenika predsjedavajućeg i članova stalnih radnih tijela Skupštine HNK, te Prijedlog odluke o kreditnom zaduženju Hercegovačko-neretvanskog kantona.

(Fena)