U HNK-u povećane novčane podrške ženama-majkama koje nisu u radnom odnosu

Skupština Hercegovačko-neretvanskog kantona na sjednici održanoj u utorak u Mostaru usvojila je Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o zaštiti porodica s djecom.

Predsjedavajući Skupštine HNK-a Šerif Špago kazao je kako se izmjenama Zakona o zaštiti porodica s djecom povećavaju iznosi novčane podrške ženi-majci koja nije u radnom odnosu.

“Izmjene zakona, takođe, se odnose i na jednokratnu naknadu za opremu novorođenog djeteta koja iznosi 400 maraka. Tu jednokratnu novčanu pomoć do sad su po zakonu mogla ostvariti samo djeca koja stjiču uslove za dječji doplatak, a ovom izmjenom se taj uslov briše, što znači da sva novorođena djeca imaju pravo na jednokratnu novčanu pomoć za opremu”, kazao je Špago.

Dodao je kako će se izmjenama Zakona omogućiti roditeljima koji su ostali bez radnog mjesta, ako zadovoljavaju ostale uslove, da ostvare prava iz Zakona o zaštiti porodice s djecom bez obzira na primanja koja su imali u ranijem periodu.

Skupština HNK-a usvojila je i Prijedlog zakona o izmjena i dopunama Zakona o policijskim službenicima HNK-a.

Zamjenik predsjedavajućeg Skupštine HNK-a Tomislav Martinović kazao je kako su pripadnici MUP-a HNK-a jedna od ugroženih kategorija kada je u pitanju novi Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju zbog nove metodologije obračuna i izračunavanja penzija.

“Pripadnici MUP-a su u svom stažu uknjižili jako puno takozvanog ratnog staža, a kad bi se to preračunavalo po novom bodovnom sistemu, oni bi bili jako zakinuti za svoje penzije u odnosu na sve druge koji su imali normalno i redovno zaposlenje, a to smo ispravili. Policijskim službenicima vrijedi pravilo kojim će oni kao osnovu za obračun penzije moći birati pet najpovoljnijih godina u njihovom stažu i mislim da je to pravedno i pošteno, te kako će policijski dio MUP-a HNK-a ovim rješenjem biti zadovoljan”. kazao je Martinović.

Martinović je, takođe, kazao kako će se rad Skupštine ubrzati te će se, po njegovim riječima, “blagi zaostatak u kome se Skupština nalazi vrlo brzo sustići”.

“Na kraju oktobra ili početkom novembra imaćemo sljedeću sjednicu i time ćemo iscrpiti sve ono što je prema Skupštini upućeno. U decembru nas čeka najvažniji dokument, a to je budžet, ali i svi vanbudžetski fondovi i njihovi finansijski planovi. Tendencija je da te dokumente usvojimo tokom ove godine, kako bismo u novu budžetsku godinu ušli bez ikakvih problema”, kazao je Martinović.

Na današnjoj sjednici Skupštine HNK-a usvojen je i Prijedlog zakona o dopuni Zakona o izvršenju budžeta HNK-a za 2019. godinu, te Prijedlog odluke o izboru predsjedavajućeg, zamjenika predsjedavajućeg i članova stalnih radnih tijela Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Poslanici su razmatrali Izvještaj o radu Kantonalnog javnog pravobranilaštva HNK-a za 2018. godinu, te Izvještaj Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave o izvršenju sankcija u HNK-u iz člana 1. Zakona o izvršenju sankcija u HNK-u za 2018. godinu.

(Fena)