Poziv za predlaganje kandidata za nagradu “Grozdanin kikot”

Umjetnički savjet Mostarskog teatra mladih, na sjednici održanoj juče u Mostaru, donio je odluku o ustanovljenju nagrade ”Grozdanin kikot”, kao međunarodnog priznanja pojedincima za doprinos razvoju dramskog odgoja.

Formiranjem Centra za dramski odgoj, 27. marta 1997. godine, postignut je dogovor između Umjetničkog savjeta Mostarskog teatra madih i Predsjedništva Centra za dramski odgoj o prenošenju ovih aktivnosti sa eMTeeM – a na CDO.

Nagradu ”Grozdanin kikot” dodjeljuje Centar za dramski odgoj, na osnovu odluke petoročlanog međunarodnog žirija, koji imenuje Upravni odbor Centra za dramski odgoj.

Nagrada se, u pravilu, uručuje na svečanosti 24. februara, na godišnjicu osnivanja Mostarskog teatra mladih.

Svake godine mogu se dodijeliti do 4 (četiri) pojedinačne nagrade ”Grozdanin kikot”, o čemu odlučuje žiri. Svake godine može se dodijeliti i jedna specijalna Nagrada pojedincima ili institucijama, koji su stvaranjem uslova pomogli razvoj i unapređenje dramskog odgoja, o čemu odlučuje žiri.

Nagrada se dodjeljuje pojedincima, koji su dali značajan doprinos razvoju dramskog odgoja u Mostaru, Bosni i Hercegovini, ali i u svijetu.

Nagrada se sastoji od plakete, čiji je autor akademski slikar Jusuf Nikšić.

 Specijalna nagrada može se dodijeliti i organizacijama, institucijama, festivalima, organima vlasti…

Svečanost dodjele Nagrade ”Grozdanin kikot” osmisliće Upravni odbor  Centra za dramski odgoj u saradnji sa žirijem za dodjelu Nagrade.

Pozivanje nagrađenih, te ostalih gostiju i marketinško – propagandnu aktivnost u vezi sa dodjelom Nagrade obaviće Stručna služba Centra za dramski odgoj, saopšteno je iz MTM-a.

(NovaSloboda.ba)