Zamjeniku Dalipagiću uručen prvi kvalifikovani certifikat

Danas je u Sarajevu održana konferencija za medije o početku primjene kvalifikovanih elektronskih potvrda u Bosni i Hercegovini, nakon čega je uslijedilo i uručenje prvog  kvalifikovanog certifikata zamjeniku ministra saobraćaja i veza Bosne i Hercegovine Saši Dalipagiću.

Na konferenciji za medije, prisutnima su se obratili zamjenik ministra Saša Dalipagić i izvršni direktor Halcoma Marko Valjavec.

Kako je istakao zamjenik Dalipagić, uspostavljanjem Ureda za nadzor i akreditovanje ovjerilaca 2018. godine, stvoreni su svi uslvi potrebni za provođenje Zakona o elektronskom potpisu Bosne i Hercegovine.

„Elektronski potpis, koji se temelji na kvalifikovanoj potvrdi, u pravnom smislu ima istu snagu kao i vlastoručni potpis i njegovim korištenjem znatno će se ubrzati razmjena dokumenata, ugovora i općenito svih elektronskih transakcija koje će, uz razvoj novih servisa na svim nivoima vlasti u BiH i poslovnom sektoru, doprinijeti sigurnijem, jeftinijem i jednostavnijem poslovanju u sferi trgovine, bankarstva, javne uprave, zdravstva i sl. Vjerujemo da će naša zemlja u skorijoj budućnosti imati značajne koristi od praktične primjene elektronskog potpisa i da će podstaći razvoj novih elektronskih servisa s ciljem modernizacije, transparentnosti i ubrzanja komunikacije građana i javnog sektora, te pružiti mogućnost stvaranja novih poslovnih modela“, naglasio je Dalipagić.

Kompanija Halcom je dostavljenom prijavom i dokumentacijom ispunila sve uslove propisane Zakonom o elektronskom potpisu BiH za dobijanje statusa akreditovanog ovjerioca kvalifikovanih potvrda, a posebno one o sigurnosti i zaštiti od zloupotrebe podataka, čime su stvoreni uslovi za praktičnu primjenu kvalifikovane potvrde za elektronski potpis.

V. B.

(NovaSloboda.ba)