Zavod zdravstvenog osiguranja HNK-a u nastavnoj bazi Sveučilišta u Mostaru

Na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru potpisan je Sporazum o saradnji u nastavnoj i stručnoj djelatnosti između Zavoda zdravstvenog osiguranja HNK-a i Sveučilišta u Mostaru. Ovim Sporazumom, Zavod zdravstvenog osiguranja HNK-a postaje nastavna baza Sveučilišta u Mostaru, za potrebe posebne jedinice Medicinskog fakulteta, u kojoj će se, po potrebi, organizovati i izvoditi nastava na sveučilišnom integrisanom preddiplomskom i diplomskom studiju.

U ime Sveučilišta, Sporazum je potpisao rektor prof. dr. Zoran Tomić, koji je istakao da se na ovakav način Sveučilište približava modernim evropskim visokoobrazovnim trendovima.

„Sveučilište u Mostaru ima više od stotinu nastavnih baza u sistemima koji su prirodni i logični za naše sastavnice, fakultete. Nastavne baze su subjekti kroz koje Sveučilište nastoji jačati svoj nastavni kapacitet kroz primjenu savremene teorije, istraživanja i prakse. Nama na svim fakultetima nedostaje kvalitetna praksa i prohodnost stručnjaka iz različitih sistema na Sveučilištu. Bili smo dugo zatvoreni i mislili da znamo sve, da smo najbolji, ali svjetska iskustva pokazuju drugačije. Ona traže jaku sinergiju i povezanost naučnoistraživačkih institucija sa svim praktičnim sektorima i subjektima.“, naglasio je rektor prof. dr. Zoran Tomić.

Ovaj Sporazum primjenjivaće se prvenstveno na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru, te će studentima i nastavnom osoblju omogućiti brojne načine stručnog usavršavanja.

Ispred Medicinskog fakulteta Sporazum je potpisao dekan prof. dr. Milenko Bevanda, kazavši kako je ovaj Sporazum iznimno bitan za Medicinski fakultet.

„Zavod je već pokazao veliko zanimanje za našu Citogenetsku laboratoriju. Njegove mogućnosti su brojne, ali je najveća u tome što se za brojne pacijente pretrage mogu izvršiti kod nas na Fakultetu, umjesto da isti idu u Hrvatsku, što je bila ranija praksa. Mi već imamo uspješnu saradnju sa Zavodom zdravstvenog osiguranja HNK-a. Nismo samo naučna i vaspitna institucija, mi želimo da naš Fakultet bude bitan faktor u zdravstvenom sustavu. Želimo ići dalje, razvijati se, modernizovati, te ostvarivati saradnju sa svima koji će nam pomoći na tom putu.“, naglašava dekan prof. dr. Milenko Bevanda.

Direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja HNK-a Rade Bošnjak istakao je kako su od dosadašnje saradnje imali korist i Fakultet i Zavod, ali i šira društvena zajednica, prije svega osiguranici Zavoda zdravstvenog osiguranja HNK-a.

„Ova saradnja je puno više od ovog što je napisano u Sporazumu. Mi u javnosti podižemo svijest o važnosti zdravstvenog sistema za cijelu društvenu zajednicu i o njegovoj složenosti. Primarno ukazujemo na to da se svi moramo uključiti u podizanje kvaliteta zdravstvenog sistema, jer je on najbitniji i najzahtjevniji društveni sistem. Ovakvo zajedničko djelovanje će ga učiniti efiaksnijim na korist svih nas, ali primarno na korst naših osiguranika, koji su naš osnovni zadatak“, zaključio je direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja HNK-a Rade Bošnjak.

(NovaSlobodaa.ba)