Otvara se „Centar za kompetencije koordinatnog mjerenja“

Sveučilište u Mostaru, Fakultet mašinstva, računarstva i elektrotehnike organizuje službeno otvaranje „Centra za kompetencije koordinatnog mjerenja (CMM) “.

Centar za kompetencije koordinatnog mjerenja je uspostavljen kroz projekat  “Jačanje sistema kvaliteta tehnoloških i industrijskih proizvoda i usluga u Bosni i Hercegovini: Centar za kompetencije koordinatnog mjerenja (CMM)“.

Projekat je implementirala Organizacija ujedinjenih naroda za industrijski razvoj – United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) u saradnji sa partnerima: Vijećem ministara Bosne i Hercegovine, Fakultetom mašinstva, računarstva i elektrotehnike Sveučilišta u Mostaru, Vladom Republike Slovenije i Lotrič Control d.o.o. BiH.

Centar za kompetencije koordinatnog mjerenja (CMM) će osigurati međunarodno priznate usluge kalibracije i ispitivanja. Pored novih mogućnosti za obrazovanje i usluga za industriju, takođe će omogućiti napredno istraživanje u polju kontrole kvaliteta proizvoda u saradnji s lokalnim industrijskim firmama i onim iz okruženja. Centar za kompetencije će osigurati i laboratoriju za kalibraciju dužine, što će biti podrška za infrastrukturu za određivanje sukladnosti u BiH. Realizacijom projekta će se omogućiti praktičan rad na području mjerenja i kontrole kvaliteta proizvoda studentima mašinstva, računarstva i elektrotehnike, te će doprinijeti povećanju konkurentnosti lokalnih preduzeća na međunarodnom tržištu.

(NovaSloboda.ba)