Okolina, edukacija i preduzetništvo kroz interetičku saradnju osnovnih škola Hercegovine

Aktivnosti koje Omladinski klub Novi val  iz Blagaja sprovodi od 2010. godine kroz direktne aktivnosti na terenu ima za cilj spajanje  učenika osnovnih škola grada Mostara i Nevesinja (bosanski, srpski i hrvatski plan i program).

Osim projekata koje su do sada realizovali sa ambasadom SAD,  projekata s ciljem pomirenja, dijaloga i interetničke saradnje u ovoj oblasti ima vrlo malo i  upravo zbog toga njihov cilj je da kroz ovaj projekat podstaknu mlade ljude da počinju razmišljati i preduzetnički.

U Eko centru Blagaj juče su bile upriličene radionice za sedam osnovnih škola sa ukupno 97 učenika i 10 nastavnika.

Predviđeni plan se odnosi na preduzetničku inicijativu, koja bi donosila simboličan prihod školi, školskim sekcijama ili opremila neke od nastavničkih učionica. Na ovaj način bi se i učenici osjećali društveno odgovornije.

Prvih 9 prijedloga biznis projekata, koje komisija ocijeni kao najbolje, dobiće nagradu u vrijednosti od 400 dolara , što bi se koristilo isključivo za nabavku opreme, materijala ili sličnih potreba za realizaciju ideje.

Glavni cilj projekta zasnovan je na interetničkoj saradnji osnovnih škola u Federaciji Bosne i Hercegovine i Republici Srpskoj (Mostar i Nevesinje), kako bi se na jednoj strani pokazalo bogatstvo različitosti kao i  bogatstvo jednakosti na drugoj. Osim toga, želi se pokazati djeci koliko je važan biodiverzitet i priroda za ljudska bića. To će se raditi kroz edukativne programe i preduzetničke aktivnosti, kako bi mladi mogli saznati koliko je važna ekologija, poduzetništvo, kultura i biodiverzitet, ali i koliko je važna interetnička saradnja; pomirenje i koegzistencija na ovim područjima.

(NovaSloboda.ba)