Dr. Marneli Palameti uručeno priznanje za najboljeg doktora u HNK-u

Zavod zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanskog kantona dodijelio je u utorak dr. med. spec. porodične medicine Marneli Palameti priznanje za najboljeg doktora porodične medicine, a njenom timu priznanje za najbolji tim porodične medicine za 2018./2019. u HNK-u.

“Planom rada Zavoda za 2019. godinu, a u sklopu cilja povećanja pokrivenosti verifikovanim timovima porodične medicine, po prvi put planirana je aktivnost izbora najboljeg doktora porodične medicine u HNK-u, odnosno najboljeg tima porodične medicine u ovom kantonu”, istakao je direktor kantonalnog ZZO-a Rade Bošnjak, koji je i dodijelio ove odgovorne titule.

Kako je naveo, strateško opredjeljenje i jedan od osnovnih zadataka Zavoda je jačanje primarne zdravstvene zaštite (PZZ), s usmjerenjem na razvoj porodične medicine.

“U tom su smislu, već nekoliko godina finansijskim planom Zavoda planirana nagradna sredstva za jačanje primarne zdravstvene zaštite, odnosno porodične medicine. Tako je za prošlu godinu izdvojeno 700.000 maraka, a ove godine 1.400.000  maraka, dok se za iduću nadamo da će biti još prostora povećanju tih sredstava”, dodao je Bošnjak.

Dr. Palameta, kojoj je dodijeljena titula najboljeg doktora, zahvalila je na dodijeljenom priznanju u svoje ime i u ime tima.

“Drago mi je da je Zavod prepoznao važnost primarne zdravstvene zaštite, posebno porodične medicine i vjerujem da je ovo priznanje za sve naše porodične doktore, koji su svakodnevno zalažu za svoje pacijente”, rekla je dr. Palameta.

Po riječima direktora Doma zdravlja Marija Kordića, ovo je očekivana nagrada, jer u zadnje tri godine predano, uz pomoć Zavoda, rade na projektu podizanju kvaliteta u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.

“Dom zdravlja ima 38 timova na 18 lokacija i svi jednako i dobro rade, a tim dr. Marnele je jedan kotačić koji pokreće cijeli primarni sistem u našem gradu, jer se bavimo zdravljem 58 giljada osiguranika”, kazao je dr. Kordić i dodao da će se truditi opravdati ovo priznanje. 

Direktoru mostarskog Doma zdravlja dodijeljena je novčana nagrada u iznosu od 2.000 maraka, koju će Dom zdravlja moći utrošiti isključivo u svrhu edukacije Tima porodične medicine, na čijem čelu je najbolji doktor.

Dva su kriterija po kojima je izvršen izbor najboljeg doktora, i to ostvareni rezultati rada sukladno QI (pokazatelji kvaliteta) i KPI (ključni pokazatelji izvođenja), te anonimno anketiranje osiguranika.  

(Fena)