Nastavlja se program ranog otkrivanja raka dojke

Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona da danas održnoj sjednici usvojila je Informaciju o kantonalnom  programu ranog otkrivanja raka dojke 2019.-2022. Istaknuto je kako je Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne pomoći sklopilo ugovore o učešću u provođenju pilot projekta Programa, koji je Vlada HNK-a usvojila prva u Bosni i Hercegovini, s dvije zdravstvene ustanove: SKB Mostar i Dom zdravlja Konjic, gdje su mamografski pregledi počeli sredinom septembra. Budući da je pilot projekt pokazao izuzetne rezultate, stvoreni su preduslovi za implementiranjem Programa i u ostalim zdravstvenim ustanovama, koje su izrazile spremnost za učešćem.

Nakon provedenog postupka javnog konkursa, usvojena je i Odluka o izboru 37 projekata socijalne politike, za koje je, na osnovu usvojenih kriterija i uslova za raspodjelu, izdvojeno ukupno 100.000 KM.

Na sjednici je razmotrena i usvojena Odluka o dodjeli 72.000 KM ustanovama i udruženjima, u sklopu kojih je organizovana javna kuhinja.

Svjesna značaja stalne obrazovanja stručnih radnika iz centara za socijalnu pomoć, sukladno Zakonu o udomiteljstvu F BiH, Vlada je usvojila Odluku kojom je izdvojila 10.000 KM za tu namjeru. Sredstva će biti dodijeljena nakon provedenog postupka javnoga konkursa, na koji se mogu javiti centri za socijalni rad s područja HNK-a, koji ispunjavaju opšte i posebne kriterije konkursa.

Radeći kontinuirano na provođenju integrisane multisektorske Strategije razvoja HNK-a, u kojoj je u sklopu strateškog cilja usmjerenog na podizanje konkurentnosti poljoprivrede, preduzetništva i turizma, jedna od prioritetnih mjera osiguranje održivog ruralnog razvoja, Vlada je na današnjoj sjednici usvojila odluku o izradi Strategije ruralnog razvoja HNK-a 2020.-2027. Istaknuto je kako je cilj izrade Strategije, na kojoj će Vlada raditi zajedno s UNDP-em, poboljšanje ukupnih uslova življenja i zadržavanje stanovništva u ruralnim područjima.

Usvojena je i Odluka o izvršenju Programa zapošljavanja pripravnika u 2019. godini u kantonalnim tijelima uprave, upravnim organizacijama i drugim službama, tijelima i institucijama HNK-a kojim će biti omogućeno zapošljavanje 100 mladih visokoobrazovanih osoba.

Takođe, Vlada je usvojila Odluku o odobravanju jednokratnih pomoći za pokrivanje troškova liječenja i rješavanje stambenih potreba boraca i članova njihovih porodica.

(NovaSloboda.ba)