Održana panel diskusija o predškolskom vaspitanju i obrazovanju

Sinoć je u sali Centra za kulturu u Mostaru održana panel diskusija pod nazivom: Uloga predškolskog vaspitanja i obrazovanja u pružanju jednakih životnih šansi, koju je organizovala Fondacija Fridrih Ebert i Forum lijeve inicijative iz Sarajeva. Na panelu su učesvovali doc. dr. Borjana Miković, docentica Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, vanredni prof. dr.sc. Nikolina Obradović sa Sveučilišta u Mostaru i Ismet Lulić, poslanik SDP BiH u Skupštini HNK. Moderator panela bila je Alma Pelo Zagorčić.

Cilj održavanja panela na ovu temu je da se podstakne javna debata o  ovom važnom pitanju i da doprinos iznalaženju rješenja za uključivanje što većeg broja djece u vrtiće.

Uvod u temu bilo je predstavljanje istraživanja „Uloga predškolskog vaspitanja i obrazovanja u pružanju jednakih životnih šansi“, koje je predstavila sama autorica doc.dr. Borjana Miković. Prof. dr. sc, Nikolina Obradović osvrnula se na priuštivost vrtića, cijenom usluga predškolskog odgoja i obrazovanja u BiH, odnosu cijena i mjesečnih primanja roditelja. Poslanik u SDP BiH u Skupštini HNK Ismet Lulić naveo je kako je potrebno što prije pristupiti usaglašavanju Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju HNK-a sa Okvirnim zakonom o predškloskom vaspitanju i obrazovanju BiH.

Generalni zaključak diskusije bio je  da predškolsko vaspitanje i obrazovanje trebaju  biti strateški interes države i entiteta, a ne isključivo odgovornost kantonalnih, odnosno lokalnih vlasti i roditelja, te da se predškolsko vaspitanje i obrazovanje  moraju  tretirati kao dio jedinstvenog odgojno-obrazovnog sistema, pa ga u tom kontekstu, uz visok stepen autonomije, treba tretirati kao osnovno i srednjoškolsko obrazovanje. Zaključeno je, takođe, da se treba razmotriti mogućnost uvođenja predškolskog vaspitanja i obrazovanja  kao stalnog budžetskog korisnika, pored budžeta lokalnih zajednica, u budžet FBiH i budžet kantona, pri čemu treba izdvojiti posebne stavke za finansiranje obaveznog uključivanja u Predškolsko vaspitanjei obrazovanje djece u godini pred polazak u školu.

(NovaSloboda.ba)