Podignuta optužnica protiv pukovnika OS BiH za korupciju

TužilacTužilaštva BiH, nakon provedene istrage i prikupljenih dokaza, podigao je optužnicu protiv Ramiza Mićivode, rođenog 03.01.1969. godine u Goraždu, zaposlenog u OS BiH.

Optuženi se tereti, da je u svojstvu aktivne vojne osobe, u činu pukovnika OS BiH, zaduženog za civilno-vojnu ssradnju, u brigadi taktičke podrške u kasarni Rajlovac, zloupotrijebio svoj službeni položaj, kako bi sebi pribavio nezakonitu imovinsku korist, saopšteno je iz Tužilaštzva BiH.

On se tereti da je, koristeći svoj položaj, zahtijevao i dobio novac od osoba koje se bave poljoprivredom i koriste zemljište u blizini kasarne Rajlovac, kako bi im dopustio da koriste zemljište u vlasništvu OS BiH, za čije izdavanje i naplaćivanje nije ovlašten.

Prema navodima optužnice, optuženi se sastajao sa oštećenima i zahtijevao novac, te je u dva navrata od oštećenih na dogovorenom mjestu preuzeo novac.

Optuženi se tereti da je kao službena osoba u institucijama BiH prekoračio granice svojih službenih ovlaštenja, te pribavio sebi protivpravnu imovinsku korist i drugom nanio štetu,

te na taj način počinio krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 220. stav 1. KZ BiH.

M. N.

(NovaSloboda.ba)