Grad Mostar pristupio izradi Akcionog plana energetski održivog razvoja

Gradonačelnik Mostara Ljubo Bešlić sa svojim saradnicima i predstavnicima konzorcija SEECO d.o.o. održao je prvi radni sastanak kojim je započela izrada Akcionog plana energetski održivog razvoja i klimatskih promjena Grada Mostara (SECAP) do 2030. godine.

Izrada SECAP-a implementiraće se u okviru projekta “Pokretanje okolinskog finansiranja u svrhu nisko-karbonskog urbanog razvoja”, koga implementira Razvojni program Ujedinjenih naroda (UNDP) u BiH, a tehničku podršku u procesu izrade SECAP-a osiguraće konzorcij SEECO d.o.o.

Mostar je jedan od 37 opština i gradova u BiH u kojima će se tokom 2019. i 2020. godine izrađivati akcioni planovi u skladu sa Sporazumom gradonačelnika za klimu i energiju, saopšteno je iz Gradske uprave Mostara.

Osmogodišnji projekat vrijedan 122 miliona američkih dolara, uz podršku UNDP-a, provodiće Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, Federalno ministarstvo prostornog uređenja, Fond za zaštitu okoline Federacije BiH i Fond za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske.

Grad Mostar potpisnik je Sporazuma gradonačelnika i u dosadašnjem periodu realizovao je više programa i projekata koji doprinose energetskoj efikasnosti u okviru provođenja Akcionog plana energijski održivog razvoja Grada Mostara (SEAP), koji je donesen za period od 2016. do 2020. godine.

Sporazumom gradonačelnika uspostavljen je okvir za djelovanje, koji lokalnim tijelima pomaže u ostvarivanju njihovih ambicija ublažavanja i prilagođavanju, a istovremeno se u obzir uzima raznolikost na terenu.

SECAP se temelji na referentnom inventaru emisija i ocjenjivanjima rizika i izloženosti koji sadrže analizu trenutnog stanja. Ovi elementi služe kao osnova za utvrđivanje sveobuhvatnog kompleta radnji, koje lokalna tijela vlasti planiraju izvršiti kako bi ostvarili ciljeve za prilagođavanje i ublažavanje uticaja klimatskih promjena.

U planu se koriste rezultati Referentnog inventara emisija, s ciljem identifikacije najznačajnijih područja u kojima je moguće preduzeti konkretne akcije i koja daju najviše potencijala za dostizanje ciljane redukcije CO2 od strane lokalnih vlasti.

Plan definiše konkretne mjere redukcije, kao i vremenske okvire i odgovornosti, koji će dugoročnu strategiju pretvoriti u konkretne provodljive aktivnosti, navodi se u saopštenju.

(Fena)