Komunalne obmane i laži u Mostaru: Šta je sve Ljubo Bešlić priznao, prešutio, potpisao…

Komunalni nered u Gradu Mostaru direktna je posljedica loše organizacije i nedovoljne kapacitiranosti komunalnih prfeduzeća.

Stara je to priča, a ono što je novo, je činjenica da je prije par dana to javno priznao i gradonačelnik Ljubo Bešlić, navodi se u prilogu NVO Pravo na grad.