Za energetsku efikasnost 19,5 miliona eura granta Vlade SR Njemačke

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog sporazuma o finansiranju i projektu između KfW-a, Frankfurt na Majni (KfW), i Bosne i Hercegovine (primalac), koju predstavlja Ministarstvo finansija i trezora, i Federacije Bosne i Hercegovine, koju predstavljaju Federalno ministarstvo finansija i Federalno ministarstvo prostornog uređenja (agencije za izvršenje projekta), u iznosu 9.500.000,00 eura – Energetska efikasnost u javnim zgradama, sa Osnovama za njegovo zaključivanje, saopšteno je iz VM BiH.

Na sjednici je utvrđen  i Prijedlog sporazuma o finansiranju i projektu između KfW-a,

Frankfurt na Majni (KfW), i Bosne i Hercegovine (primalac), koju predstavlja Ministarstvo finansija i trezora, i Republike Srpske, koju predstavljaju Ministarstvo finansija i Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju (agencija za izvršenje projekta), u iznosu 10 miliona eura – Energetska efikasnost u javnim zgradama, sa Osnovama za zaključivanje ovog sporazuma.

Cilj ovih projekata je osigurati energetsku efikasnost javnih objekata entiteta uz  prihvatljive troškove, što za cilj ima unapređenje uslova života stanovnika.

Grant sredstva za ove projekte osigurala je Vlada SR Njemačke.

Pojedinačni prijedlozi sporazuma biće dostavljeni Predsjedništvu BiH, a za bh. potpisnika je predložen ministar finansija i trezora.

V. B.

(NovaSloboda.ba)