Predstavljeni aktuelni grantovi za mlade u okviru PRO-Budućnost programa na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru

U sali Pravnog fakulteta Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru juče su predstavljeni mali grantovi za mlade USAID-ovog projekta PRO-Budućnost. Promociji su, osim zainteresovanih studenata i studentica, prisustvovali i predstavnici srednjih škola i nevladinih organizacija, vjerski velikodostojnici, te prorektorica za nauku i naučno-istraživački rad Univerziteta, prof. dr. Rebeka Kotlo i v. d. dekana Fakulteta humanističkih nauka, doc. dr. Almir Marić.

Univerzitet “Džemal Bijedić” u Mostaru (UNMO) i projekat Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) PRO-Budućnost formalizovali su saradnju i potpisali Memorandum o razumijevanju još u aprilu ove godine. Rektor prof. dr. Elvir Zlomušica je u ime Univerziteta potpisao i Platformu za mir, koja osigurava osnovu za procese izgradnje povjerenja i mira u našoj zemlji.

Na jučerašnjoj prezentaciji se, stoga, razgovaralo o idejama povezivanja učenika srednjih škola i studenata iz različitih gradova, ali i o ekološkim i temama zaštite prirode. Prisutni su, takođe, mogli da čuju pozitivna iskustva o implementaciji malih grantova u okviru PRO-Budućnost programa od Inge Kotlo, asistentice na Fakultetu humanističkih nauka i članice Stručnog tima za odnose s javnošću Univeriziteta, te dugogodišnje aktivistkinje iz Mostara.

Aktuelni mali grantovi, koji su otvoreni do 22. 11. 2019. omogućavaju mladima, neformalnim grupama, udruženjima žrtava rata, nevladinim organizacijama usmjerenim ka promovisanju međureligijskog dijaloga te općinama/gradovima u kojima se provodi projekat PRO-Budućnost, da predlože svoje ideje i projekte izgradnje mira i jačanja povjerenja u zajednici.

Projekat PRO-Budućnost u kontinuitetu osigurava bespovratna sredstva za pomenute grupe kako bi doprinijele procesu pomirenja i izgradnje povjerenja u BiH, zagovarale za mir i kolektivnu viziju za stabilnu budućnost i povezivale lokalne zajednice.

(NovaSloboda.ba)