Smanjenje državne pomoći u BiH u 2018. godini

Vijeće ministara BiH usvojilo je Izvještaj o državnoj pomoći u Bosni i Hercegovini u

2018. godini iz kojeg je vidljivo da je došlo do njenog smanjenja  u odnosu na prethodne

dvije godine, a pozitivni pokazatelj je i što dominira državna pomoć dostupna cijeloj

privredi (horizontalna) nad sektorskom (vertikalnom) državnom pomoći.

U BiH je u 2018. godini dodijeljena državna pomoć u ukupnom iznosu 289.991.741,00

KM, što je za 30.103.007,00 KM, odnosno 9,4 posto manje u odnosu na 2017. godinu, a za

51.241.483,00 KM ili 15.01 posto manje u odnosu na 2016. godinu.

Prema Izvještaju Vijeća za državnu pomoć BiH, učešće državne pomoći u BDP-u BiH u

2018. godini je iznosilo 0,88 posto, u 2017. godini 0,99 posto, a u 2016. godini 1,10 posto.

Istovremeno, državna pomoć po stanovniku u 2018. godini iznosila je 82,12 KM, što

predstavlja smanjenje za 9,4 posto u odnosu na 2017. godinu.  

Državna pomoć u sektoru industrije i usluga (horizontalna + vertikalna + regionalna)

dodijeljena je u apsolutnom iznosu 72.031.001,00 KM, čime ona učestvuje sa 24,83 posto u

ukupno dodijeljenoj državnoj pomoći u 2018. godini.

Sektoru poljoprivrede i ribarstva u 2018. godini dodijeljena je državna pomoć u apsolutnom

iznosu 167.773.140,00 KM, odnosno više od 57 posto ukupno dodijeljene državne pomoći u

2018. godini.

Državna pomoć male vrijednosti u ukupno dodijeljenoj državnoj pomoći u 2018. godini

učestvuje sa 11,99 posto i iznosi 34.794.647,00 KM, dok državna pomoć za obavljanje usluge od opšteg ekonomskog interesa u ukupno dodijeljenoj državnoj pomoći u 2018. godini učestvuje sa 5,3 posto i iznosi 15.392.943,00 KM.

Među vrstama/instrumentima korištenim za dodjelu državne pomoći dominiraju

subvencije/podsticaji, nepovratna pomoć i grantovi, koji u ukupno dodijeljenoj državnoj

pomoći u 2018. godini učestvuju sa 87,47 posto.

V. B.

(NovaSloboda.ba)