Građanima Mostara predstavljeni efikasni načini potrošnje energije

Na osnovu poboljšanja mjera energetske efikasnosti u privatnom i javnom sektoru, Bosna i Hercegovina mogla bi srednjoročno utemeljiti svoj dalji ekonomski razvoj, kao i kreirati nova radna mjesta, poručuju ispred projekta „Zeleni ekonomski razvoj“.

Tako je ove subote u Mostaru održan edukativni događaj za sve posjetioce koji su željeli unaprijediti svoje znanje o energetskoj efikasnosti, kako u svom domaćinstvu, tako i na radnom mjestu. Edukativne brošure i maketa energetski efikasne kuće, privukli su veliki broj građana sa pitanjima kako biti energetski efiksan ili efikasnijiza one koji već primjenjuju neke mjere.

Tim stručnjaka projekta „Zeleni ekonomski razvoj“ ističe da je potrebno krenuti od individualnog angažmana čime se značajno doprinosi kolektivnom boljitku života. Ovakvim pristupom doprinosi se očuvanju okoline i prirodnih resursa, a istovremeno se ne gubi na kvalitetu života i zdravlja.  Jedan od ključnih ciljeva projekta „Zeleni ekonomski razvoj“ je smanjenje troškova javnih sredstava na potrošnju energije i vode, te kreiranje povoljnog ambijenta za ulaganje u infrastrukturne mjere energetske efikasnosti, uz istovremeno kreiranje „zelenih radnih mjesta“. Od 2013. godine, od kada je projekat krenuo sa aktivnostima, zabilježene su značajne uštede u javnim budžetima, zabilježeno je značajno smanjenje potrošnje energije i poboljšani su uslova rada i boravka za korisnike javnih objekata, na kojima su u proteklom periodu implementirane mjere poboljšanja energetske efikasnosti.

Praktične savjete imali su priliku saznati svi koji su se našli u tržnom centru u Mostaru, a Vladimir Ivanković kaže da je došao saznati više.

“Ranije sam čuo za energetsku efikasnost, ali nisam tačno znao o čemu se radi. Zapravo, komšije su govorile kako koriste efiaksnije sijalice, pa sam ih i ja nabavio za svoju kuću. Mogu reći da sam to osjetio na novčaniku. Bitna nam je svaka ušteda, a sad kako je zima došla, odlučili smo se i grijati uz minimalne troškove. Pelet je sada prava stvar za nas”, kaže Ivanković.

Nakon Mostara, edukativni događaji biće održan za stanovnike Zenice.

Projekat “Zeleni ekonomski razvoj” u BiH implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP), uz finansijsku podršku Vlade Švedske, u saradnji sa Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, Fondom za zaštitu okoline FBiH i Fondom za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost RS-a, entitetskim ministarstvima prostornog uređenja, kantonalnim ministarstvima, jedinicama lokalne samouprave i drugim partnerima.   

(NovaSloboda.ba)