UO UIO BiH: Iznos specifične trošarine na cigarete ostaje na nivou 2019. godine

Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje BiH usvojio je danas Odluku o minimalnoj i specifičnoj trošarini  na cigarete, čime iznos specifične trošarine ostaje na godine 2019 godine, a čime se završava proces harmonizacije trošarinskog opterećenja sa propisanim zakonskim minimumom, saopšteno je iz UIO BiH.

Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje BiH usvojio je Odluke o količinama dizel goriva na koje se ne plaća cestarina za 2020. godinu, koje predstavljaju redovno oslobađanje od plaćanja cestarine na dizel gorivo, koje se koristi za potrebe rudnika, termoelektrana i željeznica.

Danas je usvojena i odluka o visini kompenzatorne kamate za prvo polugodište 2020. godine (1.1.2020. – 30.6. 2020.) i ona na godišnjem nivou iznosi 12 posto. 

UO UIO dao je pozitivno mišljenje na Odluku o usuglašavanju i utvrđivanju carinske tarife  i carinske politike za 2020. godinu.

Na današnjoj sjednici razmatrano je više informacija, među kojima i Informacija o odgađanju izvršenja rješenja od strane Suda BiH. 

Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje BiH nije usvojio Odluku o određivanju privremenih koeficijenata raspodjele, niti poravnanjima.

V. B.

(NovaSloboda.ba)