Vlada HNK-a spremna sagledati mogućnosti za povećanje plata radnicima u zdravstvu

Vlada HNK-a  nastavila je, na današnjoj sjednici, raspravu o primjeni Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u području zdravstva u HNK.

Tokom rasprave, Vlada je izrazila žaljenje činjenicom kako sindikat nije prihvatio Vladin prijedlog o produženju važenja postojećeg Kolektivnog ugovora za još jednu godinu. Pošto je u toku izrada kantonalnih finansijskih dokumenata za sljedeću godinu, a na današnjoj sjednici već je raspravljano o Prednacrtu budžeta HNK-a, Vlada je izrazila spremnost da, do izrade Nacrta budžeta, o kome će biti raspravljano na sjednici Vlade u utorak 26. novembra, realno sagleda mogućnosti za određenim povećanjem plata radnicima u zdravstvu.

Ponovo je iskazana spremnost Vlade da, sukladno mogućnostima, podupre rad zdravstvenih institucija i njihovih radnika, što je potvrđeno značajnim povećanjem izdvajanja za zdravstvo i redovnim ispunjavanjem obaveze koju je Vlada preuzela sukladno potpisanom Kolektivnom ugovoru o pravima i obavezama poslodavaca i radnika iz oblasti medicine i stomatologije na području HNK-a.

(NovaSloboda.ba)