Vlada s 500.000 KM pomaže rad domova zdravlja

Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona razmatrala je Prednacrt budžeta HNK-a i Prednacrt Zakona o izvršenju budžeta HNK za 2020. godinu. Nakon što kantonalna tijela uprave dostave dopune i prijedloge, na sjednici koja će se održati u utorak, 26. novembra, Vlada će raspravljati o nacrtima budžeta i Zakona o izvršenju budžeta. Takođe, Vlada je donijela Odluku o pristupanju izradi Izmjena i dopuna budžeta HNK-a, odnosno rebalansu budžeta, te zatražila od vanbudžetskih korisnika da pokrenu postupak izrade rebalansa njihovih finandijskih planova.

Nastavljajući ispunjavanje preuzete obaveze sukladno Kolektivnom ugovoru o pravima i obavezama poslodavaca i radnika iz djelatnosti medicine i stomatologije na području HNK-s, Vlada je usvojila Odluku kojom s još 500.000 KM pomažr rad domova zdravlja u Hercegovačko-neretvanskom kantonu.

Nakon što je prva u Bosni i Hercegovini usvojila Program ranog otkrivanja raka dojke, Vlada je, takođe, kao prva i jedina u BiH, usvojila Program prevencije i ranog otkrivanja bubrežnih bolesti. Provođenjem tog Programa, unaprijediće se sistem zdravstvene zaštite radi prevencije nastanka bolesti, ranog otkrivanja i liječenja prema preporučenim standardima Evropske unije, što će, na kraju, dovesti do značajnog smanjenja smrtnosti i invaliditeta oboljelih od tih bolesti.

Vlada je razmotrila Informaciju o stanju bezbjednosti na području HNK-a za period od januara do septembra 2019. godine, u kojoj je istaknuto kako je, uprkos nepopunjenosti rukovodećih pozicija i manjku policijskih službenika, ono na zadovoljavajućem nivou. Svi usporedni pokazatelji jasno govore o smanjenom broju prekršajnih i krivičnih djela. Ukazano je kako migrantska kriza nije zaobišla ni HNK, što iziskuje dodatne napore MUP-a, koji se uspješno nose i s tim izazovom.

Vlada je usvojila Nacrt Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o koncesijama HNK, kojim se,  u cilju efikasnijeg i jednostavnijeg provođenja postupka dodjele koncesije po samoinicijativnoj ponudi, razdvaja rok podnošenja zahtjeva za preispitivanje odluke o dodjeli koncesije u postupku po samoinicijativnoj ponudi od postupka javnog poziva za dodjelu koncesije, odnosno nadmetanja po pozivu.

Vlada je razmotrila i Informaciju o stanju preduzetništva i zanatstva na području HNK-a u 2018. godini, u kojoj stoji kako je povećan broj novoregistrovanih preduzeća i zanata. Takođe, evidentiran je rast industrijske proizvodnje, povećanje izvoza, a prosječna plata je viša u odnosu na prethodnu godinu. Istaknuto je kako se stepen zaposlenosti nije bitno promijenio u odnosu na 2017. godinu. Prema izračunu indeksa razvijenosti u 2018. godini, HNK se nalazi na drugom mjestu u FBiH. Raspoloživi pokazatelji ukazuju na rast ekonomske aktivnosti, ali nedovoljan rast investicija i konkurentnosti i dalje sprečavaju značajniji ekonomski rast privrede HNK-a

Na prijedlog Ministarstva za pitanja boraca, Vlada je, nakon provedenog postupka javnog poziva, usvojila odluku o izdvajanju sredstava za plaćanje naknada kod upisa u obrazovne ustanove. Istaknuto je kako je Vlada prvi put osigurala sredstva, kojima je poduprla 399 studenata – djece boraca i tako im olakšala plaćanje upisnina na fakultetima.

S ciljem zaštite i unapređenja ribarstva, s naglaskom na uređenje ribarskih staza, zaštitu ribljih mrjestilišta, uređenje ribolovnih revira, natkrivenih mjesta za odmor ribolovaca i promocije sportskog ribolova, Vlada je, na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, usvojila Program utroška namjenskih sredstva za zaštitu i unapređenje ribarstva.

U cilju dalje promocije turističkih potencijala HNK-a, Vlada je, na prijedlog Ministarstva trgovine, turizma i zaštite okoline, donijela odluku o izdvajanju 250.000 KM za tu namjenu.  Uz ostalo, istaknuto je kako su za podršku organiziranju Zimskog grada u Mostaru, Vlada i Turistička zajednica izdvojili 60.000 KM.

Na prijedlog Ministarstva saobraćaja i veza, Vlada je za podršku jedinicama lokalne samouprave, odnosno provođenje lokalnih projekata cestovne infrastrukture na području Mostara, Stoca i Konjica, izdvojila 500.000 KM.

(NovaSloboda.ba)