Za modernizaciju pumpno-akumulacione HE Čapljina 15 miliona eura

Vijeće ministara BiH juče je, na vanrednoj telefonskoj sjednici, utvrdilo Prijedlog sporazuma o kreditu u iznosu 15 miliona eura za projeakt Rehabilitacija i modernizacija Pumpno-akumulacijske hidroelektrane “Čapljina”, koji će Ministarstvo finansija i trezora dostaviti Predsjedništvu BiH u dalju proceduru, a za potpisnika je predložen ministar finansija i trezora, saopšteno je iz VM BiH.

Radi se o sporazumu između KfW-a, Frankfurt na Majni (KfW) i Bosne i Hercegovine, koju predstavlja Ministarstvo finansija i trezora (zajmoprimac), i Federacije Bosne i Hercegovine, koju predstavlja Federalno ministarstvo finansija, i EP HZHB (agencija za izvršenje projekta). Rok otplate kredita je 15 godina, uključujući pet godina grejs perioda.

Cilj je produženje životnog vijeka Pumpno-akumulacione hidroelektrane “Čapljina”, odnosno zamjena dotrajale opreme i modernizacija postrojenja starog 40 godina, a radi podizanja stepena pouzdanosti i raspoloživosti postrojenja.

Očekuje se povećanje moguće proizvodnje električne energije zbog manjeg broja zastoja usljed kvarova opreme, zatim povećanje raspoloživosti hidroelektrane za pružanje pomoćnih usluga elektroenergetskom sistemu (EES) BiH i bloku Srbija/Hrvatska/BiH.

Indirektne koristi od ovog projekta imaće lokalna zajednica, kao i svi korisnici EES-a u Bosni i Hercegovini.

V. B .

(NovaSloboda.ba)