HNK drugi po indeksu razvijenosti u FBiH

Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona, na današnjoj sjednici, nakon detaljne Informacije Adnana Faladžića, ministra finansija, a s ciljem pripreme što kvalitetnijih dokumenata, nastavila razmatrati izradu Nacrta budžeta HNK-a, Nacrta Zakona o izvršenju budžeta HNK-a za 2020. godinu i Nacrta Izmjena i dopuna budžeta HNk-a za 2019. godinu.

Vlada je, nakon razmatranja teksta Prijedloga Kolektivnog ugovora za službenike tijela uprave i sudske vlasti u F BiH, ovlastila Suada Balića, ministra pravosuđa, uprave i lokalne samouprave da nastavi potrebne aktivnosti do konačnog potpisivanja Kolektivnog ugovora.

Vlada je, takođe, donijela niz odluka u vezi s koncesijama za obavljanje elektroprivredne djelatnosti proizvodnje, prenosa i distribuiranja električne energije za više fotonaponskih elektrana i korištenje obalnih morskih voda za obavljanje turističke djelatnosti.

Usvojen je i Izvještajo provođenju Strategije razvoja HNK-a, u kome je konstatovan blagi porast indikatora razvoja HNK-a, posebno kada se govori o povećanju izvoza, broja zaposlenih, neto plata i broja poslovnih subjekata. Istaknuto je kako je Hercegovačko-neretvanski kanton druga po izračunu indeksa razvijenosti u FBiH.

(NovaSloboda.ba)