Kurtćehajić: Mostar bi uskoro mogao dobiti izbore

Profesor na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu Suad Kurtćehajić kazao je kako vjeruje da bi se nakon nedavne presude Europskog suda za ljudska prava u Strasbourgu u predmetu Irme Baralije, u Mostaru sljedeće godine mogli organizovati lokalni izbori.

“Evropski sud za ljudska prava ovog puta dao je mogućnost Ustavnom sudu BiH da nametne rješenje za Mostar ako domaće vlasti u roku od šest mjeseci ne postupe u skladu s odlukom, što nije bio slučaj u nekim ranijim presudama, poput one u predmetu Sejdić-Finci. Ja se nadam da će to omogućiti da Mostar, konačno, nakon sedam godina, dobije novu gradsku vlast i da se okonča ova trenutna, bespravna vlast”, kazao je profesor Kurtćehajić na javnoj tribini “Mostar i Bosna i Hercegovina danas, kako zajedno u bolje sutra?”, koja je u povodu Dana državnosti BiH održana u Centru za kulturu Mostar u organizaciji Kongresa Bošnjaka svijeta.

Govoreći o 25. novembru, Danu državnosti BiH, Kurtćehajić je kazao kako je na taj dan 1943. godine obnovljena državnost Bosne i Hercegovine.

“Narodi Bosne tada su usvojili Rezoluciju ZAVNOBiH-a, koja u svojoj tačci pet govori da narodi BiH izražavaju svoju volju da BiH, koja nije ni srpska, ni hrvatska, ni muslimanska, već i srpska, i hrvatska, i muslimanska, bude slobodna i zbratimljena BiH ,u kojoj će se ostvariti puna ravnopravnost i jednakost svih Srba, Hrvata i Muslimana. To znači da ni jedan narod nema ekskluzivitet ni na jednom dijelu BiH, a svaki narod ima vlasništvo na svakom dijelu BiH”, istakao je Kurtćehajić.

Dodao je kako su to bili temelji na kojima je BiH dalje izgrađivala svoju državnost u SFRJ-a, a zatim i nezavisnost, te međunarodno priznanje 1992. godine.

Komentarišući činjenicu da se Dan državnosti BiH ne slavi u Republici Srpskoj, profesor Kurtćehajić ustvrdio je kako srpski političari nisu u pravu, jer ne postoji nikakva kolizija u obilježavanju 25. studenoga i dejtonskog ustava.

“Ustav BiH ima dva aneksa, a u jednom od njih se navodi “kontinuitet propisa”, u kome stoji da svi zakoni i drugi akti koji su doneseni prije Ustava, a koji nisu u suprotnosti s njegovim sadržajem, ostaju na snazi sve dok se ne promijene od nadležnog organa. S obzirom da je Zakon o državnosti BiH donio Parlament Republike BiH 1995. godine, on je u potpunosti legalan i legitiman, i nije u suprotnosti s današnjim ustavom”, kazao je.

Predsjednik Kongresa Bošnjaka svijeta Azem Dervišević, govoreći o aktivnostima i ciljevima te nevladine organizacije, istakao je kako je osnovni cilj pomoći da BiH u što kraćem periodu postane stabilna država.

“BiH nije nacionalna država, niti mi to želimo. Bošnjaci pored BiH žive i u drugim državama Jugoslavije, kao i svuda po svijetu. Mi imamo potrebu organizovati se i povezivati se s domovinom. Tragedija koja nas je zadesila i uzrokovala da nas ima svugdje po svijetu sada predstavlja veliku šansu. Naši ljudi su se u proteklih dvadeset godina školovali, obrazovali i stekli određeni kapital u zemljama širom svijeta, i sada se žele aktivnije uključiti u društveni, politički, ekonomski, kulturni i svaki drugi segment života bh. društva”, poručio je Dervišević.

(Fena)