Inicijativa građanki/na Mostar: Glas žena protiv nasilja

U povodu 16 dana aktivizma u borbi protiv rodno zasnovanog nasilja,UG Inicijativa građanki/na Mostara sinoć je organizovala panelu diskusiju pod nazivom “Glas žena protiv nasilja”.

Na poziv organizatora, ulogu panelistica uzele su žene iz političkih stranaka sa područja Grada Mostara. U ime Foruma žena GO SDP BiH Mostar govorila je Edita Hadžajlić, Asocijacije žena SDA Alma Kozo, u ime HDZ 1990 Zdenka Krešić, u ime Demokratske fronte Sabina Brkan i Dženita Konjić.

U ime organizatora panel diskusije, govorile su Ifeta Ćesir-Škoro i Alma Pelo Zagorčić.

Izvršan direktorica Inicijative građanki/na Mostar Ifeta Ćesir Škoro u svom obraćanju je navela kako je nasilje u Bosni i Hercegovini u porastu  i da nasilje u porodici predstavlja jedna od najvećih izazova bosanskohercegovačkog društva. Dalje je navela kako je Sigurna mreža BiH, čija je članica i Inicijativa građanki/na Mostar, pokrenula inicijativu za usvajanje novog Zakona o zaštiti od nasilja u porodici u FBiH, te usklađivanje zakona sa Istambulskom konvencijom.

Projekt menadžerica u IGM Alma Pelo Zagorčić je kazala kako stalni porast broja žrtava nasilja nad ženam i nasilja u porodici govori da nije dovoljno samo pričati o nasilju u periodu 16 dana aktivizma, već je potrebno djelovati na mjestima odlučivanja i unaprijediti postojeći normatno-pravni okvir  kada je u pitanju rodno zasnovano nasilje i nasilje u porodici, te izgraditi povjerenje u institucije.

Kampanja 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama počela je 25. novembra, Međunarodnim danom borbe protiv naslja nad ženama i traje do 10. decembra, Međunarodnog dana ljudskih prava.

(NovaSloboda.ba)