Elektronički identitet na Sveučilištu u Mostaru

Sveučilište u Mostaru je uspješno implementiralo autentikacijsku i autorizacijsku infrastrukturu u svoje usluge čime je postalo prva institucija u Bosni i Hercegovini s implementiranim elektroničkim identitetom za svoje studente i nastavnike.

Autentikacija i autorizacija pri pristupu uslugama se ostvaruje pomoću elektroničkih identiteta koji su kreirani za sve studente i nastavnike Sveučilišta u Mostaru. Osoba može imati samo jedan elektronički identitet i taj isti identitet se koristi za pristup uslugama Sveučilišta, kao što su Informacioni sistem Sveučilišta (ISS), sistem za e-učenje SUMoodle, mobilna aplikacija Sveučilišta, eduroam… Sve ove usluge će biti omeđene SSO (single sign-on) uslugom, što znači da se prijavom u jednu uslugu automatski prijavljuje i u sve ostale. Važno je naglasiti da je ovu uslugu SUMIT implementirao uz pomoć svog strateškog partnera Sveučilišnog računskog centra Sveučilišta u Zagrebu (Srce).

Elektronički identitet predstavlja skup podataka o pojedincu koji se koristi za potrebe autentikacije (provjere identiteta) i autorizacije (provjere prava pristupa) nekom resursu. Elektronički identitet, uz ostale podatke, sadrži i korisničko ime i lozinku koji se mogu koristiti za pristup različitim uslugama.

Sveučilište u Mostaruplanira ovaj iskorak napraviti i sa školama u Bosni i Hercegovini, koje rade po hrvatskom nastavnom planu i programu, stoji u saopštenju.