Parku prirode „Hutovo blato“ milion eura iz EU fondova

Javnom poduzeću „Park prirode Hutovo blato“d.o.o. Čapljina odobrena su dva projekta u okviru programa: Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme Croatia-Bosnia and Herzegovina-Montenegro 2014-2020, u ukupnoj vrijednosti oko milion eura.

Riječ je o projektima, koji se odnose na unaprjeđenje turističke ponude Hutova blata; ePATH u vrijednosti od 739.831,83 eura, te EXChAngE u vrijednosti od 275.084,55 eura.

Krajem decembra ove godine, prije potpisivanja Ugovora između EU i Parka prirode, prethodiće dodatni pregovori u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Evropske unije RH u Zagrebu, za što se u JP užurbano pripremaju svi potrebni dokumenti za odobrene aktivnosti/intervencije.

„Svaki rad se nagrađuje, pa tako i naš. Zadnjih godina smo realizovali više projekata zaštite prirode, koji su odobreni od domaćih institucija i s kojima izvršavamo obveze prema domaćim strategijama razvoja i evropskoj mreži Parkova ‘Natura 2000 u BiH’. Sada imamo i dva međunarodna projekta, vrlo bitna za unaprjeđenje turističke ponude Hutova blata, a kao kordinator izrade mogu reći kako smo okupili dobar tim stručnjaka sa Sveučilišta u Mostaru, Univerziteta u Sarajevu, Sveučilišta u Dubrovniku i drugih vrlo uglednih institucija u BiH i šire. Trebaćemo osigurati i vlastito učešće od 15 posto, za što vjerujemo da neće biti problem, s obzirom da imamo odličnu saradnju sa Federalnim ministarstvom okoline i turizma, Fondom za zaštitu okoline FBiH, Svjetskim fondom za zaštitu prirode-WWF i drugima, a takođe imamo podršku i lokalne zajednice, gradonačelnika grada Čapljine, načelnika opštine Stolac i Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona na čelu sa dr. sc. Nevenkom Hercegom, na što smo im neizmjerno zahvalni“, kaže v.d. direktora JP Park prirode „Hutovo blato“ Nikola Zovko.

Kako ističe Zovko, svi projekti JP „Park prirode Hutovo blato“ su u skladu sa Strategijom razvoja Federacije BiH, Strategijom razvoja HNK-a, Prostornim planom i Planom upravljanja JP

Odobreni projekti Parku prirode „Hutovo blato“
  Projekat sa akronimom ePATH i nazivom „Endemic pathway“, putevi endema Ovim projektom, u kome je JP „Park prirode Hutovo blato“ d.o.o. vodeći partner (LP), a ostali partneri: JP „Morsko dobro Crne Gore“ d.o.o.“ – „Tivatska solila“ (CG) i Grad Makarska – PP „Biokovo“ (RH), odobrene su sljedeće aktivnosti u Parku prirode „Hutovo blato“: Adaptacija, unutrašnje uređenje i opremanje postojećeg nezavršenog objekta na Karaotoku, sa zbirkama, akvarijem i interaktivnim sadržajima (Interpretacijski centar), koji će biti namjenjen za posjetioce,Uređenje i opremanje postojeće edukacijske staze, prilazne staze za posjetitelje  i pristaništa za turističke brodice na Karaotoku. Uz ovu aktivnost, izvršiće se nabavka dvije brodice na solarni pogon. Uređenje i opremanje adrenalinskog parka za posjetioce na Karaotoku, Obnova i uređenje postojećeg vidikovca na Kučevu brdu, postojećeg prilaznog puta i parkinga. Obnova i uređenje dvije postojeće kućice za posmatrače ptica na Deransko blatu. Ukupna vrijednost projekta za sva tri partnera iznosi 1.598.806,03 eura, od čega se na JP „Park prirode Hutovo blato“ odnosi 739.831,83 eura iz EU fonda.  
  Explore Cross-border Aquatic Biodiversity – EXChAngE, projekat je sa akronimom EXCHANGE i nazivom „ Istraži prekograničnu biološku raznolikost vode“ Partneri Parku prirode „Hutovo blato“ u ovom projektu su Sveučilište u Dubrovniku, Institut za more i priobalje Dubrovnik, Akvarij (CRO) – kao vodeći partner, Univerzitet Crne Gore, Institut za biologiju mora Kotor (CG), Turistička organizacija Kotor (CG), te Turistička zajednica HNK-a (BiH). Ovim projektom odobrene su sljedeće aktivnosti u Parku prirode „Hutovo blato“: Uređenje sanitarnog čvora (M/Ž/I) rekonstrukcijom i adaptacijom stare zgrade JP i uređenje prostora za kamp, oboje na Karaotoku. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.760.045,51 eura, od čega se na JP „Park prirode Hutovo blato“ odnosi 275.084,55 eura iz EU fonda.  

(NovaSloboda.ba)