Vlada HNK-a izdvojila još 1.738.815,14 KM za vansudske nagodbe i dala saglasnost za prijem 24 službenika u sudovima HNK-a

Nastavljajući  kontinuirane aktivnosti u vezi s rješavanjem pravosnažnih sudskih rješenja, Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona je, na juče održanoj sjednici, donijela Odluku o isplati još 1.738.815,14 KM po zaključenim ugovorima o vansudskoj nagodbi. Na taj način, riješena su potraživanja pravnih i fizičkih osoba čija je pravomoćnost utvrđena do 31. prosinca 2014. godine, saopšteno je danas iz Vlade HNK-a.

Ponovo je istaknuto kako je Vlada, svjesna koliko je taj naslijeđeni problem ozbiljna prijetnja finansijskoj stabilnosti Kantona,  još 2016. godine otpočela aktivnosti i donijela potrebne odluke kojima je, svima koji posjeduju izvršne sudske odluke na teret budžeta, ponudila mogućnost vansudske nagodbe. Do sada je, u mandatu ove Vlade, za tu namjeru izdvojeno više od 16 miliona KM.

Razumijevajući složenost i broj predmeta koje rješavaju pravosudna tijela, Vlada je dala saglasnost za prijam novih 24 državna službenika i namještenika u sudovima u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. U Opštinskom sudu u Konjicu primiće se 3, Opštinskom sudu Čitluk 4, Opštinskom sudu Mostaru 9 i Kantonalnom sudu 8 slu+benika.

Potvrđujući opredijeljenost Vlade za stalni dijalog i dogovor sa sindikatima, Vlada je dala saglasnost i ovlastila Suada Balića, ministra pravosuđa, uprave i lokalne samouprave da potpiše Kolektivni ugovor za službenike tijela uprave i sudske vlasti u FBiH, koji je utvrđen između Vlade Federacije BiH, vlada kantona i Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u tijelima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u FBiH.

(NovaSloboda.ba)