Izmjene i dopune finansijskog plana Federalnog zavoda PIO

S ciljem stvaranja uslova za prelazak Federalnog zavoda za mpenzijsko i invalidsko osiguranje na trezorski način poslovanja, Vlada Federacije BiH prihvatila je izmjene i dopune finansijskog plana tog zavoda u tekstu koji je, 26. 9. 2019. godine, donio Upravni odbor Zavoda.

Izmjene i dopune prihvaćene su imajući u vidu finansijsku situaciju u Federalnom zavodu za penzijsko i invalidsko osiguranje i biće upućene Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine radi davanja saglasnosti, saopšteno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

Vlada FBiH na današnjoj sjednici ocijenila je da nije potrebno davanje autentičnog tumačenja člana 7. stav 1. Zakona o doprinosima, kako je to traženo inicijativom, koju je podnio v.d. direktora Porezne uprave FBiH Šerif Isović.

Prema obrazloženju Vlade, način na koji je definisana najniža osnovica za obračun doprinosa je jasan, a utvrđivanje najniže plate nije predmet regulisanja Zakonom o doprinosima.

(Fena)