Mašinski fakultet Univerziteta “Džemal Bijedić” danas obilježava 60 godina

Mašinski fakultet Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru danas obilježava 60 godina i tim povodom u amfiteatru fakulteta, održaće se prigodna svečanost.

Nagli razvoj privrede pedesetih godina prošlog vijeka u Mostaru doveo je do potrebe za obrazovanjem kadrova mašinskih inžinjera, te je 11.11.1959. godine osnovana Visoka tehnička škola mašinske struke kao prva visoka škola u Mostaru.

Deceniju kasnije, 1968. godine, Visoka tehnička škola mašinske struke postala je sastavni dio Univerziteta u Sarajevu. Visoka škola, 1970. godine, postaje odjeljenje za mašinstvo u Mostaru u sklopu Mašinskog fakulteta u Sarajevu.

Odjeljenje za mašinstvo u Mostaru izdvaja se 1975. godine iz Mašinskog fakulteta u Sarajevu, da bi se osnovao Mašinski fakultet u Mostaru. Istorijski važnog 11.2.1977. godine osniva se Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru s Mašinskim, Pravnim, Ekonomskim fakultetom i Pedagoškom akademijom.

Nakon rata, Mašinski fakultet je dobio dva objekta u bivšoj vojnoj kasarni Sjeverni logor, koja je postala Univerzitetsko sportsko-rekreativni centar. Danas je Mašinski fakultet dio integrisanog Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru i uspješno izvodi generacije diplomanata svih ciklusa studija.

(NovaSloboda.ba)