Iduće sedmice izmještanje migranata i zatvaranje kampa Vučjak

Ministar bezbjednosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić sastao se danas  u Sarajevu sa premijerom Unsko-sanskog kantona Mustafom Ružnićem, s kojim je razgovarao o rješavanju migrantske situacije na području USK, posebno Vučjaku, saopšteno je iz Miistarstva bezbjednosti BiH.

Dogovoreno je da se migranti početkom iduće sedmice izmjeste sa ove lokacije u druge prihvatne centre izvan Unsko-sanskog kantona, te da se ovaj neformalni kamp zatvori.

Takođe, dogovoreno je da se intenziviraju aktivnosti za formiranje novog prihvatnog centra izvan naseljenih mjesta na području USK u, koji bi se postepeno izmjestili migranti iz prihvatnih centara Bira i Miral.

Na sastanku je, takođe, konstatovano da su naranjivije kategorije, odnosno porodice sa djecom i maloljetnici bez pratnje smješteni u adekvatan smještaj u Borićima, Sedri, Salakovcu i Azilantskom centru Delijaš i da imaju sve potrebne humanitarne i druge uslove za boravak.

J. P.

(NovaSloboda.ba)