Zalihić: Uborak je od srijede divlje odlagalište otpada

Povodom situacije oko blokade Deponije Uborak, danas je održana vanredna press konferencija Gradskog odbora SDP-a Mostar, na kojoj je predsjednik GO Arman Zalihić pružio punu podršku građanima koji protestuju, jer se oni, kako je rekao, bore za zdravlje svih nas, naše djece i građana Grada Mostara.

Izrazio je nadu da će istrajati u ovoj borbi i da će u dogledno vrijeme deponija biti premještena na adekvatnu lokaciju.

Zalihić je ustvrdio kako je JP Deponija d.o.o. posjedovala Okolinsku dozvolu izdatu od strane Federalnog ministarstva okoline i turizma za Kasatu 1, koja je napunjena i na koju je prestalo deponovanje otpada u februaru ove godine. Tada Deponija d.o.o. samoinicijativno, bez dobijene Okolinske dozvolu za novu lokaciju, počinje odlagati otpad na novu plohu (Kasetu 2) veličine 0,85 hektara. Pored toga, postoje jasni dokazi kako je na deponiju zbrinjavan medicinski otpad, otpad animalnog porijekla i otpad koji sadrži kancerogene supstance.

„U srijedu, 4. decembra, istekla je okolinska dozvola i za prvu lokaciju (Kaseta 1) i od tada deponija Uborak faktički postaje divlja deponija. Važno naglasiti da je nedavno Ministarstvo okoline i turizma donijelo Rješenje o odbijanju zahtjeva za ponovno izdavanje Okolinske dozvole, u kome je naveden sav ovaj pobrojani kriminal, koga je ustanovila i Federalna uprava za inspekcijske poslove.“, rekao je Zalihić.

Bez obzira na taj i druge dokumente koji jasno ukazuju na kriminal u Gradskoj upravi i JP Deponiji, Tužilaštvo HNK nije ništa učinilo da se procesuiraju odgovorni, a Federalna uprava za inspekcijske poslove, iako je to bila dužna, u srijedu nije zapečatila divlju deponiju.

Nakon toga, istakao je Zalihić, građani uviđaju da institucije ne funkcionišu, te samoinicijativno brane zakon na deponiji. MUP HNK-a, umjesto da prvi blokira dovoz otpada na nelegalnu deponiju, svojim prisustvom vrši pritisak i zastrašuje prosvjednike.

„Pri tom, MUP i Gradska uprava se pozivaju na Odluku o određivanju lokacija za organizovano okupljanje građana. Naš pravni tim je analizirao ovu Odluku i Zakon o javnom okupljanju HNK na kome se ona temelji i stava je da ona kao ni Zakon nisu u skladu s Evropskom konvencijom za zaštitu ljudski prava i Ustavom FbiH, koji jasno propisuju da je pravo na slobodu okupljanja jedno od osnovnih ljudskih prava“, rekao je Zalihić.

Naveo je i stav Venecijanske komisije da ograničavanje slobode okupljanja može biti propisano samo zakonom, koji mora biti jasan i precizan.

„Ova odluka u svakom smislu je upitna, a posebno zato što je donesena od strane jednog čovjeka – gradonačelnika, bez Gradskog vijeća“, dodao je on.

Zalihić je rekao da pravni tim SDP-a intenzivno radi na pripremi apelacija Ustavnom sudu za preispitivanje ustavnosti ove i drugih odluka, a koje će SDP uputiti sudu čim se formira Gradsko vijeće.

Na kraju je pozvao ministra MUP-a HNK-a Slađana Bevandu da se prestane kriti iza policije jeftinim politički saopštenjima i da se pozabavi nelegalnim radnjama unutar svog resora, jer se na mjestu komesara MUP-a cijeli protekli mandat nalazila osoba, za koju je Opštinski sud u Mostaru utvrdio da je postavljen nezakonito.

Zalihić je, na kraju, najavio i posebnu konferenciju za medije, vezanu za nelegalne radnje u MUP-u HNK-a.

(NovaSloboda.ba)