MUP HNK-a: Deblokada deponije Uborak izvršena je bez upotrebe sile

Policijski službenici MUP-a HNK jutros su u ranim satima preduzeli Zakonom propisane mjere i radnje i izvršili deblokiranje pristupa deponije, kojom upravlja  JP ”Deponija” Mostar. Službene radnje su preduzete na osnovu zahtjeva Grada Mostara od 02. 12. 2019. i 06. 12. 2019. i Zaključka  Vlade BiH od 28.11.2019. u kome, između ostalog, stoji da se, ”…ne prekida odlaganje komunalnog otpada zbog javnog interesa do rješenja prethodnog pitanja i čekanje vodnog akta od strane Agencije za vodno područje Jadranskog mora i dopune zahtjeva te izdavanje okolinske dozvole’, stoji u saopštenju MUP-a HNK-a povodom jutrošnje policijske akcije prilikom deblokade deponije.

“Zakonom o unutrašnjim poslovima propisano je: policija je dužna pružiti pomoć radi rješavanja poslova i zadaća koji spadaju u nadležnost drugih državnih tijela, privrednih društava i pravnih lica koja vrše javna ovlaštenja, ako se prilikom vršenja tih poslova naiđe na fizički otpor ili se takav otpor može osnovano očekivati.

Dakle, svi zakonom propisani uslovi za policijsko postupanje su bili ispunjeni, a zadatak je izvršena bez upotrebe sredstava prinude.

Odbijamo bilo kakve insinuacije o ”policijskoj diktaturi”, ”političkoj policiji” i sličnim terminima kojim su nas ”počastili” pojedine političke stranke i udruženja radi ostvarivanja svojih jeftinih političkih poena.

Policija djeluje profesionalno na osnovu propisanih ovlaštenja i pravilima struke a sve u cilju obezbjeđenja imovine i lične bezbjednosti građana HNK-a, te poštivanja i dosljednog provođenja Zakona iz svog djelokruga rada2, sitiče se u saopštenju MUP-a HNK-a.

(NovaSloboda.ba)