Alisa Hajdarović: MUP HNK-a i Klub Hrvata u Skupštini HNK-a stavljaju se iznad države

Saopštenjem za javnost oglasili su se nedavno Klub Hrvata u Skupštini HNK-a i MUP HNK, u kojima se kao neprihvatljive odbacuju izjave ministrice za ljudska prava i izbjeglice Semihe Borovac. Moram podsjetiti autore saopštenja da Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice, na čijem čelu je ministrica Semiha Borovac, upravlja Centrom Salakovac. Dakle, u isključivoj nadležnosti ministarstva i ministrice Borovac je da raspolaže i popunjava kapacitet Centra Salakovac, u skladu sa ovlaštenjima. Centar Salakovac, kojim upravlja Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice, uz značajnu pomoć domaćih i međunarodnih partnera, pozitivan je primjer načina funkcionisanja prihvatnog centra u kojem je pored smještaja i ishrane na bazi tri obroka dnevno osigurana i primarna zdravstvena zaštita, vakcinacija djece, neformalan vid obrazovanja kroz učenje jezika, stoji u saopštenju Alise Hajdarović, delegatkinje u Domu naroda Parlamenta FBiH.

U saopštenju MUP-a HNK-a kaže se da „Ne dolazi u obzir dovođenje migranata u Salakovac“. Pozivam ministra MUP-a HNK-a da se informiše, ukoliko ne zna, koje su nadležnosti MUP-a HNK, a koje Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH.

U saopštenju Kluba hrvatskih poslanika se kaže da „ministrica Borovac uznemirava stanovnike HNK-a“. Napominjem da je struktura stanovništva, prema zadnjem popisu u HNK mješovita, da je u strukturi stanovništva skoro podjednak broj Bošnjaka i Hrvata, te  da Klub poslanika Hrvata ne može govoriti u ime stanovnika HNK-a. Klub Hrvata ističe da se ne smiju preduzimati nikakvi jednostrani potezi, bez saglasnosti lokalne zajednice i Skupštine HNK.

Postavljam, opet, pitanje nadležnosti: od kada državni organi moraju tražiti mišljenje i saglasnost nižih nivoa?

Ministrica Borovac u svom četverogodišnjem mandatu nikada nije paušalno radila, nego je njen rad u ministarstvu u potpunosti bio u skladu sa zakonom i ovlaštenjima ministarstva.

Ja, kao stanovnik HNK, te kao predstavnik Bošnjaka u Domu naroda Parlamenta FBiH, ne dozvoljavam da se neko oglašava u moje ime i daje paušalne izjave, koje su navedene u datim saopštenjima“, ističe se u saopštenju Alise Hajdarović, delegatkinje u Dom,u naroda Parlamenta FBiH.

(NovaSloboda.ba)